e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
meerdelige eg [eg]: [eg] (Heythuysen), [eg] met drie stukken: [eg] mɛ ̝ drɛ̄ ̝ǝ stø̜kø̜ (Gingelom), balk[eg]: balǝk[eg] (Gennep, ... ), boom[eg]: bǫm[eg] (Gennep, ... ), compound[eg]: kǝmpūn[eg] (Tongeren), deel: dīǝl (Horst), dobbele [eg]: dubǝl [eg] (Nieuwenhagen), dǫbǝl [eg] (Achel, ... ), dobbele zigzag: dǫbǝlǝ seksak (Neeritter), drie[eg]: dri[eg] (Blitterswijck), driedeels[eg]: dręi̯dēls˱[eg] (Schaesberg), driedelige [eg]: dri(i̯)diǝlegǝ [eg] (America, ... ), drɛ ̝i̯dēlegǝ [eg] (Bocholtz), drievelds[eg]: dre ̞i̯vɛ.lts[eg] (Cadier), drivɛ ̝lts˱[eg] (Horst), drivɛ̄lts˱[eg] (Gennep, ... ), dręi̯vɛlts˱[eg] (Meijel), drieveldse [eg]: drivɛ̄ltsǝ [eg] (Siebengewald), drievoudige [eg]: dręi̯.vɛ ̝ldegǝ [eg] (Simpelveld  [(voor 3 paarden)]  ), dubbelde [eg]: dø̜bǝldǝ [eg] (Mook), dubbele [eg]: døbǝl [eg] (Hamont), dø̜bǝl [eg] (Boekend), dubbele zigzag[eg]: dǫbǝl zek˲zak[eg] (Heythuysen), eegje: ē̜xskǝ (Merselo, ... ), eenvelds[eg]: ęi̯nvɛ.lts˱[eg] (Cadier), eg] met twee stukken: [eg] mɛ ̝ twē̜ǝ stø̜kǝ (Gingelom), enkele [eg]: ēŋkǝl [eg] (Aijen, ... ), klein eegje: klęi̯n ē̜xskǝ (Boekend), klein egje: klęi̯n ęxskǝ (Blitterswijck), kleine [eg]: klē̜n [eg] (Mook), klęi̯n [eg] (Rothem), koppel[eg]: kǫpǝl[eg] (Baarlo, ... ), meerdelige [eg]: mīǝrdiǝlegǝ [eg] (Horst), meervelds[eg]: mēǝrvɛltjs˱[eg] (Maasniel), stuk: støk (Horst), trek: tręk (Neeritter), tweedelige [eg]: tswɛ ̝idēlegǝ [eg] (Bocholtz), tswɛ ̝i̯dīǝlegǝ [eg] (Simpelveld), twiǝdiǝlegǝ [eg] (America), tweevelds[eg]: twivɛ.lts˱[eg] (Cadier), twiǝvɛlts˱[eg] (Meijel), twēvɛltjs˱[eg] (Maasniel), twīǝvɛ ̝lts˱[eg] (Horst), tweevoudige [eg]: tswɛ ̝i̯vɛ ̝ldegǝ [eg] (Simpelveld  [(voor 2 paarden)]  ), veld: vɛ ̝.lt (Simpelveld), vierdelige [eg]: vērdēlegǝ [eg] (Bocholtz), viervelds[eg]: vērvɛ.lts˱[eg] (Cadier), vērvɛlts˱[eg] (Meijel, ... ), vierveldse [eg]: vīrvɛ̄ltsǝ [eg] (Siebengewald), zaad[eg]: [zaadeg] (Siebengewald), zǭt˱ē̜x (Ottersum), %%de beide volgende opgaven zijn meervoud en betreffen de delen van een (als zaadeg gebruikte) samengestelde eg%%  zǭt˱ē̜gǝ (Kronenberg), %%de volgende termen zijn van toepassing op één van de deeleggen; zaad[eg]%%  zǭt˱[eg] (Kronenberg), zaadeegje: zǭt˱ē̜xskǝ (Boekend, ... ), zaadegje: zǭt˱ęxskǝ (Broekhuizen, ... ), zaai-egje: zǭi̯ęxskǝ (Horst), zaai[eg]: [zaaieg] (Cadier), zigzag: [zigzag] (Baexem  [(2 of 3 velden)]  , ... ), zigzag[eg]: [zigzageg] (Margraten  [(3 velden)]  , ... ) Bedoeld wordt een combinatie van twee of meer eggen van dezelfde soort en grootte, die - naast elkaar liggend en meestal onderling verbonden, met haken of korte kettingen aan een gemeenschappelijke trekbalk bevestigd zijn; zie afb. 62. Zulk een combinatie werd gewoonlijk door twee paarden getrokken. In de betrokken termen hieronder vertegenwoordigt het lid drie ook varianten van het type ''drij''. Voor ''eg'' en ''eg'' zie men het lemma ''eg''. [N 11, 67 + 76; N 11A, 162a + b; N J, 10 add.; div.; monogr.] I-2