e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
slepende muur achterover hangen: axtǝrovǝr haŋǝ (Noorbeek, ... ), axtǝrø̄vǝr haŋǝ (Schimmert), axtǝrīvǝr haŋǝ (Meeuwen), achterover vallen: axtǝrø̄vǝr valǝ (Tegelen), naar binnen gaan: nǭ benǝ gǭn (Neeritter, ... ), nǭ bęnǝ gǭn (Panningen), naar binnen hangen: nā benǝ háŋǝ (Genk), nǭ benǝ haŋǝ (Houthalen, ... ), nǭr benǝ haŋǝ (Leunen), naar binnen lopen: nǭ benǝ lǫwpǝ (Tungelroy), naar binnen over komen: nǭ benǝ øvǝr kōmǝ (Eys), naar binnen springen: nǭ benǝ špreŋǝ (Waubach), naar binnen staan: nǭr benǝ stōn (Oud-Caberg), niet lood: ni lǫwt (Bilzen), scheef: šēf (Bilzen), šęjf (Haler), scheef naar binnen staan: sxē̜f nǫr benǝ stǭn (Venray), slepen: slēpǝ (Lozen, ... ), slęj.pǝ (Leuken, ... ), slęjpǝ (Meeuwen, ... ), šlēfǝ (Kerkrade), slepende muur: šlęjpǝndǝ mōr (Helden, ... ), sleuren: slø̜jǝrǝ, slø̜̄jǝrǝ (Tessenderlo), te stijf: tǝ stīf (Ulestraten), te zoet: tǝ zīt (Mopertingen), te zwak: tǝ žwāk (Heerlen), terug gaan: trø̜k ˲gǭ.n (Sittard), terug hangen: tsǝrøk haŋǝ (Bleijerheide), terug staan: trø̜k stǭn (Ell), terugspringende muur: trø̜kšpreŋǝndǝ mūr (Rothem), terugwijkende muur: trø̜kwīkǝndǝ mūr (Maastricht), uit het lood: ū.t˱ ǝt lū.t (Hoensbroek), ūs˱ ǝt luǝt (Kerkrade), uit het lood staan: uǝt˱ ǝt lyt stǫan, stȳn (Bree), ū.t˱ ǝt lū.t štǭ (Waubach), ūt˱ ǝt loat stōn (Geulle), ūt˱ ǝt lwǫat štǭn (Beek), van mich/dich af gaan: va mex˱/dex˱ āf ˲gǭ (Klimmen) Muur die naar binnen terugwijkt. Wanneer zo'n muur in Q 19 met behulp van het schietlood werd gecontroleerd, zei men: 'het lood sleept' ('ǝt lwǫat šlęp'). [N 31, 11b; monogr.] II-9