e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
soortige koe behangen koe: bǝhaŋǝ ku (Blerick), broek: bruk (Sint-Truiden), charmante koe: šarmantǝ ku (Waterloos), dikgebouwde koe: dek gǝbōdǝ kōi̯ (Lummen), ferme koe: fęrǝm kǫi̯ (Beringen), fijne koe: fiŋ kō (Noorbeek, ... ), flinke koe: fleŋkǝ kǫu̯ (Borgloon), gedraaide: gǝdrē̜dǝ (Donk), gǝdrędǝ (Lummen), gelijnde: gǝlɛi̯ndǝ (Gronsveld), gǝlɛntǝ (Tessenderlo), gelijnde koe: gǝlē̜i̯ndǝ kō (Lanklaar), gǝlęi̯ndǝ ku (Beverst), gǝlīndjǝ ku (Herten), gǝlīndǝ ku (Velden), gemaakte koe: gǝmāk˱dǝ kǫu̯ (Panningen), gesloten koe: gǝslu̯øtǝ kǫu̯ (Zichen-Zussen-Bolder), gǝslȳtǝ ky (Opglabbeek), gǝslø̄ǝtǝ køi̯ (Rapertingen), gǝslōtǝ ku (Meijel, ... ), gǝslōtǝ kō (Mechelen, ... ), gǝslǭtǝ ku (Blerick, ... ), gǝslǭtǝ kō (Wolder / Oud-Vroenhoven / Wiler), gǝšlōtǝ kō (Ulestraten), gǝšlūǝtǝ kō (Oost-Maarland), gǝšlǫwǝtǝ kō (Teuven), gǝšlǭtǝ ku (Melick, ... ), gǝšlǭtǝ kō (Maastricht), gǝšlǭtǝ kǫu̯ (Einighausen, ... ), gezette: gǝzatǝ (Heugem), goed model: gui̯ mǝdɛl (Neerpelt), gut modɛl (Kinrooi), gut mǝdęl (Eisden, ... ), gy mǝdęl (Spalbeek), gōt mōdɛl (Maasmechelen), gōt mǝdęl (Boorsem, ... ), gōǝt mǝdęl (Rotem), gūt mǝdɛl (Riksingen), goed soort: gut sōrt (Overpelt), gōt sōrt (Maasmechelen, ... ), jǫt sǭt (Bocholtz), goed soort koe: gui̯ sōrt kui̯ (Zelem), goede koe: gui̯ kui̯ (Neerpelt), gui̯ kuu̯ (Leunen), gōi̯ ku (Baarlo), gōi̯ kø̄u̯ (Bree), gōi̯ kō (Rekem), goede soort: gui̯ suǝrt (Genk), gōi̯ sõǝt (Kermt), goedgeblokte: gōtgǝblǫktǝ (Sevenum), goedgebouwde koe: gui̯gǝbǫu̯wdǝ kui̯ (Meldert), goedgelijnde: gōtgǝlintǝ (Maasniel), goedgemaakte: gui̯gǝmǫgdǝ (Borgloon), goedgeschoten koe: gōtgǝšǭtǝ kuu̯ (Nunhem), goedgevormde: gugǝvø̄rmdǝ (Tongeren), goedgevormde koe: gutgǝvørmdǝ kø̜ (Herk-de-Stad), goedgevulde koe: gui̯gǝvøǝldǝ kǫu̯ (Stevoort), goedsoortige: gui̯sōrtǝgǝ (Hamont), goedsoortige koe: gau̯wsǭrtegǝ kǫu̯ (Oirsbeek), gōi̯sōrtegǝ kōu̯ (Boshoven), gōtsǭrtegǝ ku (Haelen), kamizool: kamǝzǫl (Zepperen), klaskoe: klasku (Haelen), madam: madam (Peer), model: modęl (Peer), modelbeest: mǝdęlbis (Diepenbeek), mǝdɛlbiǝst (Rummen), modelkoe: modɛlku (Boekend, ... ), mōdǝlkū (Opglabbeek), mǫdęlkōi̯ (Smeermaas), mǫdęlkǫi̯ (Beringen), mǫdɛlku (Achel), modelskoe: modɛlskō (Epen), prachtbeest: praxtbist (Bree), prijsbeest: prē̜i̯ǝsbiǝst (Halen), prē̜sbii̯ǝst (Paal), prijskoe: prīskū (Opglabbeek), pronte: prōntǝ (Lommel), rasbeestje: ras˲biskǝ (Gelieren Bret), schone koe: sxuǝn kā (Velm), sxūn kui̯ (Linkhout), sxǫu̯n kø̜̄ (Wellen), sxǭn kui̯ (Lommel), šau̯n kǫu̯ (Vliermaal), šun kuu̯ (Rotem), šun kǭ (Maasmechelen), šōn kuu̯ (Maaseik), šǫu̯n kuu̯ (Romershoven), schoon beest: šun bist (Bree), schoon model: šūn mǝdɛl (Stokkem), schoongelijnde: sxuǝngǝlęntǝ (Hasselt), schoongelijnde koe: šungǝlɛi̯ndǝ kō (Noorbeek), schoongesloten koe: šungǝslǭtǝ kō (Noorbeek), soort: sōrt (Boekt Heikant), sōǝrt (Meeswijk), soortbeest: sǫrtbɛs (Hoepertingen), soortige: sōrtegǝ (Overpelt), sǭrtegǝ (Oost-Maarland), soortige koe: surtegǝ ku (Bocholt), syrtegǝ kø̄u̯ (Bree), sø̄rtegǝ ku (Baarlo), sōrtegǝ ku (Kaulille, ... ), sōrtegǝ kō (Rothem), sōrtegǝ kǫu̯ (Panningen), sōǝrtegǝ ku (Roosteren), sūrtegǝ kō (Oost-Maarland), sǫrtegǝ kuu̯ (Gennep, ... ), sǫrtegǝ kōu̯ (Opheers), sǭrtegǝ ku (Milsbeek, ... ), sǭrtegǝ kō (Geulle, ... ), sǭrtegǝ kǫu̯ (Geistingen, ... ), sǭrtex kō (Schimmert), sǭrtǝgǝ kø̜ (Hasselt), sǭtegǝ ku (Middelaar), soortkoe: sǫrtkā (Borlo), staatse koe: štātsǝ kǫu̯ (Eygelshoven), typische koe: tipisǝ ku (Milsbeek), van goed maaksel: van guǝt maksǝl (Hasselt), vetbeest: vętbiǝst (Halen) Koe die harmonisch van bouw is. [N 3A, 140] I-11