e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
traktatie van de bruidegom (kwansel) bruidskwansel: broets kwansel (Montfort), bruidwerk gooien: broedswerk gooje (Montfort), drinken: drinken (Eksel), drinkens: drinkes (Eksel, ... ), driŋkəs (Eksel), t drinke(n)s (Lommel), Als hij trouwt geeft hij een drinkens voor de geburen.  dreŋ?əs (Lommel), het jonkmansleven verdrinken: ɛt joenkmanslaeve wiëdt verdroenke (Bilzen), jonggezellenfeest: joengezelle feest (Genk), kwansel: kwansel (Achel), Indien de jongeman (vroeger) geen kwansel wilde geven, dan werd er s avonds door de geburen op ketels enz. getrommeld, totdat de jongeman toegaf.  kwansəl (Achel, ... ), Indien de jongen nu geen kwansel geeft, dan wordt er s avonds door de geburen getrommeld, totdat de jongen toegeeft.  kwansəl (Hamont), naadje brengen: naodje bringe (Schimmert), ondertrouw vieren: ondertràa vieëre (Vorsen), polteravend: Cf. WNT sub polteren: Het woord beteekent in Neder-Duitschland lawaai maken door stooten, vallen, rollen en derg., inzonderdheid op den zoogenaamden "Polterabend".  polteraovend (Sittard), stoetsen: sjtoetse (Vlodrop), ton: `n ton gèève (Kanne), eejen ton giejeve (Loksbergen), een ton geve (Jeuk), n tôn gieëve (Maaseik), ton (Eksel), tòn gaeve (Bocholt), n tón gae:ve  tón (Kaulille), traktaat (<lat.): traktaawt (Jeuk), traktatie (<lat.): tractaose (Eigenbilzen), traktasje (Stein), trakteren (<lat.) (ww.): de jonkheid op beer trakteere (Wijlre), traktere (Eys, ... ), trakteren (Paal), trakterens (<lat.): tès trákteeres (Zolder), vrijgezellenafscheid: vriegezelle aafsjeid (Schimmert), vrijgezellenavond: vrijgezelleaoved (Veldwezelt), vrijgezêllenoëved (Bilzen), #NAME?  vri-jgezellenaoved (As), vrijgezellenboks: vri-jgezellebôks verbranne (Maaseik), vrijgezellendag: vriejgezellendaag (Kinrooi), vrijgezellenrondje: vriegezellerundje (Kesseleik), zuip: zuip (Kerkhoven, ... ) de tractatie van de bruidegom aan de jongelingen in zijn buurt [kwansel] [N 112 (2006)] || De tractatie van de bruidegom aan de jongelingen in zijn buurt [kwansel]. [N 88 (1982)] || Drinkens: drinkpartij ter gelegenheid van een of andere blijde gebeurtenis. || Kwansel: traktatie op bier voor de eerste roep, aan het jonge volk uit de buurt door de jongen die in ondertrouw is. || Kwansel: traktatie op bier, gegeven door de jongeman die in ondertrouw is. III-3-2