e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
uieren aan het werk zijn: es ān ǝt wɛrk (Haelen), avanceren: avǝsiǝrt (Vliermaal), beginnen te komen: bǝgent tǝ kōmǝ (Zepperen), beginnen te udderen: (de koe begint te) nødǝrǝ (Oirsbeek), (de koe begint te) ȳdǝrǝ (Bocholtz), ødǝrǝ (Heerlerheide, ... ), bijkomen: (de koe) kymp bēǝ (Borgloon), (de koe) kymp bē̜ǝ (Wellen), (de koe) køm bē̜ (Riksingen), (de koe) kømp bei̯ (Beverst), (de koe) kømt bī (Stein), (de koe) kęmp bęi̯ (Rosmeer), bęi̯kōmǝ (Geulle), bīkǫmǝn (Maasniel), bɛ̄i̯kǭu̯mǝ (Herk-de-Stad), bijkomen in de uier: bęi̯kǫ̃mǝ en dǝn ø̄jǝr (Maasmechelen), bijuieren: bīyi̯ǝrǝ (Hushoven), bloeien: blø̄tj (Maasniel), brand: brant (Donk, ... ), een goede uier maken: māk nǝ gōi̯ǝ ø̄jǝr (Borgharen), een schone uier maken: (de koe) mø̄ktj ęi̯ šūǝn ȳjǝr (Haelen), gespannen staan: štɛjt gǝšpanǝ (Einighausen), gevleug: gǝvlø̄x (Amstenrade), gezwel: gǝzwɛl (Rimburg), gǝžwēl (Beek), hard in de uier krijgen: krɛi̯x hard en dǝn øjǝr (Smeermaas), knobbel: (mv)  knø̜bǝl (Rimburg), nemen: nemt (Velden), rijzeling op de uier: ršǝsǝleŋ ǫb˱ dǝn ø̄r (Rummen), roos: ruōs (Meerlo), ruǝs (Wellerlooi), rōs (Well), scheut: sxø̄t (Maasbree, ... ), šø̄ǝt (Koningsbosch), schone spiegel: šǭnǝ spēgǝl (Thorn), stijve uier: stīvǝ øi̯ǝr (Merselo), stɛi̯f øi̯ǝr (Koningsbosch), udder maken: ødǝr mākǝ (Klimmen), udderen: ødǝrǝ (Brunssum, ... ), uier krijgen: krīx ērǝ (Hasselt), īr krīgǝ (Gennep, ... ), uier maken: (de koe) mãkt ē̜i̯ǝr (Kermt), (de koe) møk au̯wǝr (Mal), ȳi̯ǝr mǭkǝ (Gronsveld), ȳr mākǝn (Gennep), uieren: (de koe) ajǝrt (Meldert, ... ), (de koe) ii̯ǝrt (Waterloos), (de koe) nø̄rt (Velden), (de koe) yjǝrt (Overpelt, ... ), (de koe) ȳjǝrt (Grathem, ... ), (de koe) ȳjǝrtj (Ell), (de koe) ȳrt (Limbricht), (de koe) øjǝrt (Gronsveld, ... ), (de koe) øu̯ǝrt (Hoeselt), (de koe) øǝrt (Herk-de-Stad), (de koe) ø̄jǝrt (Rotem), (de koe) ø̄rt (Sint-Truiden, ... ), (de koe) ø̄u̯jǝrt (Rotem), (de koe) ø̜̄jǝrt (Boekt Heikant, ... ), (de koe) ø̜̄rt (Borgloon, ... ), (de koe) ø̜̄u̯ǝrt (Hoeselt), (de koe) ø̜jǝrt (Sint-Truiden), (de koe) ø̜rt (Halen), (de koe) ø̜u̯ǝrt (Neerharen), (de koe) ājǝrt (Ketsingen), (de koe) ē̜ǝrt (Rapertingen, ... ), (de koe) ęi̯ǝrt (Oud-Waterschei), ai̯ǝrǝ (Tongeren), nø̄rǝn (Melderslo), yǝrǝ (Montfort), ȳi̯ǝrǝ (Dieteren, ... ), ȳrǝ (Neerpelt, ... ), ȳrǝn (Blerick, ... ), ȳǝrǝ (Urmond), øi̯ǝrǝn (Zolder), øjǝrǝ (Eisden, ... ), ø̄ǝrǝn (Geysteren), ø̜̄rǝ (Niel-Bij-Sint-Truiden), ø̜jǝrǝ (Leopoldsburg, ... ), ē̜ǝrǝ (Hasselt), ǫwǝrǝ (Tessenderlo), vervlaag: vǝrvlǭx (Peij, ... ), vervleug: vǝrflø̄ž (Vaals), vǝrvlȳx (Oud-Caberg), vǝrvlȳǝx (Wijlre), vǝrvlø̄x (Born, ... ), vǝrvlø̜̄x (Berg, ... ), vǝrvlø̜i̯ǝx (Eys), vǝrvlø̜x (Berg / Terblijt), vleug: flø̄k (Heer), vlø̄x (Amby, ... ), vol lopen: løi̯pt vǫl (Stein), vol staan: štɛjt ˲fǫl (Einighausen), wassen: wasǝn (Maasniel), zich tonen: tøi̯nt zex (Ulestraten), zucht: zøxt (Achel, ... ), zwal op de uier: šwal ǫp dǝ øi̯ǝr (Steyl), zwellen: zwęlt (Vliermaal), zwol: zwǫl (Haelen, ... ), šwōl (Vijlen), žwōl (Mheer), žwǫl (Swalmen, ... ) Een zwellende uier krijgen in de draagtijd, gezegd van de koe. [N 3A, 35; A 9, 16; monogr.] I-11