e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
verkwisten <omschr.> ze laten rollen: zə-lòətə-ròllə (Heerlen), brassen: brassə (Meijel), de deur uitgooien: de dīēr owtgōēje (As), door deuren en vensters uitgooien: dōēr dīēre en vinsters owtgōēje (As), doorbrengen: zəŋ kny.əp tər do.ər briŋə (Lauw), doordoen: dor dun (Brustem), gaeld tər do.r dun (Brustem), doordraaien: de doordrejje (Itteren, ... ), der door drejjə (Beesel), der doër jage (Merkelbeek), die drèt er alles door (Eksel), doeerdreije (Weert), door dreije (Sevenum), doordraejə (Guttecoven), doordreije (Tungelroy), dorgədrɛit (Horst), durdrajə (Maastricht), døͅrɛxjədrent (Bocholtz), d⁄r doordreie (Blerick), d⁄r dur dreje (Oirlo), gɛ.lt du.ərdrajə (Maastricht), gɛ.əlt dər do.r dra.jə (Roermond), gɛlt do.rgədrɛ:it (Horst), jɛlt midørəx jədre.ənt (Bocholtz), doorjagen: dər dø.rəx jā.gə (Eys), ermee smijten: die smiet t⁄r mit (Oirlo), d⁄r mit smiete (Venray), ermee werpen: dər-mit-wérpə (Heerlen), gat in de hand: ein gaat in de henj (Melick), gaat inne hantj (Herten (bij Roermond)), met geld bruien: me.t˃ geͅ.lt br‧yi̯ə (Eys), met geld gooien: mét ət géld goejə (Maastricht), met geld smijten: met geld sjmiete (Reuver), mèt geld smiete (Maasbree), met geld werpen: me.t˃ geͅ.lt weͅrəpə (Eys), mit jelt werpe (Kerkrade), opklitsen: o.pkli.tšə (Eys), opsmodderen: ŏĕpsmòdərə (Loksbergen), over de balk gooien: ovver de balk goeëie (Meerlo), ‧ovər de balk goo-jə (Kapel-in-t-Zand), over de balk smijten: over d⁄n balk smiete (Venray), resoluut zijn: resoluut zijn (Jeuk, ... ), verbazzelen?: vərbazzələ (Kelpen), verbrassen: verbrasse (As, ... ), verbrassə (Hulsberg), verbràsse (Geleen), vərbràsə (Loksbergen), vərbrássə (Nieuwenhagen), vergooien: vergooien (Meeuwen), vèrgooje (Swalmen), verjubelen: vgl. Van Dale (DN): verjubeln, verboemelen, erdoor jagen.  verjubelen (Heerlerbaan/Kaumer), verkiehelen?: vgl. Venlo Wb. (pag. 271): verkiemele, verpatsen.  vərkĭĕhələ (Venlo), verknoeien: verknoeeje (Tungelroy), verknoeëje (Ell), verknoje (Roermond), verknooie (Schimmert), verknooije (Maasniel), verknooje (Herten (bij Roermond), ... ), verknŏĕjə (Gennep), verknòejen (Stein), verknóóijen (Born), vèrknoojə (Montfort), vərknôôjə (Grevenbicht/Papenhoven), (in negatieve zin).  verknōēje (As), (oi als in Frans: "trois").  verknoijən (Urmond), verknutsen: vgl. Van Dale: verknutselen, 2. (gew.) verknoeien.  vərknōēëtsjə (Nieuwenhagen), verkwanselen: verkwansele (Maastricht, ... ), verkwanselen (Montfort), verkwansjele (Waubach), verkwànzelə (Doenrade), vərkwánsələ (Heel), verkwisten: verkwiste (Amby, ... ), verkwisten (Bree, ... ), verkwistte (Vlodrop), verkwistə (Epen, ... ), vurkwistn (Brunssum), vərkwistə (Heerlen, ... ), verschwenden (du.): vərsjwéndə (Nieuwenhagen), versmossen: versmossen (Eksel), verspillen: versjpille (Geulle), vertoelebassen?: vertôêlebasse (Schimmert), verzuipen: verzoepe (Oirlo), vortbruien: NB bry.j\\ werpen, smijten.  gɛlt vutə bry.jə (Henri-Chapelle), vortwerpen: jɛ:lt vut tə wɛ.rəpə (Gemmenich), wegbruien: géld wegbruuje (Gulpen), weggooien: weggoéje (Horst), wegsmijten: wegsjmiete (Posterholt) een vrouw die niet zuinig is [maakop, konkel] [N 89 (1982)] || geld opdoen (opmaken) [RND] || geld uitgeven voor een artikel [besteden, verteren] [N 89 (1982)] || graag kopend, kooplustig [greeg, koopachtig] [N 89 (1982)] || op overdadige en lichtzinnige wijze besteden [dolboteren, vermokken, vertoelibassen, verkwisten] [N 89 (1982)] III-3-1