e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zaaimachine bietenlegger: bi(ǝ)tǝlɛgǝr (Donk, ... ), bietenmachientje: biǝtǝmašinǝkǝ (Berverlo, ... ), bētmǝšinkǝ (Hoeselt), bietenmachine: bitǝmǝšen (Linkhout), biǝtǝmǝšin (Halen, ... ), binet (fr.): bǝnɛt (Tongeren), handzaaimachientje: hantjzɛi̯mǝšinkǝ (Maasniel), hāntzɛ̄mǝšinkǝ (Tongeren), handzaaimachine: haŋktzɛi̯mǝšīn (Panningen), krotenmachientje: krōtǝmǝšinkǝ (Einighausen), krōtǝmǝšintjǝ (Klimmen), krǭǝtǝmǝšinkǝ (Obbicht), krotenmachine: kroutǝmǝšīi̯n (Henis), krutemašiŋ (Mechelen), krutemǝšin (Bree), krōtǝmǝšin (Margraten), krōǝtǝmǝšīn (Puth), krotenplantertje: krūtǝplɛntǝrkǝ (Neerpelt), lopentrekker: lø̜i̯pǝtrękǝr (Neeritter), plantmachine: pla.ntmǝšűīi̯n (Henis), plāntmašiŋ (Noorbeek, ... ), plɛntmǝšin (Maasmechelen), pootmachine: pȳtmǝšin (Opglabbeek), rijer: rīi̯ǝr (Blerick), semoir (fr.): sǝmāǝr (Zepperen), sǝmǭr (Montenaken), trekker: trękǝr (Mal), tręǝkǝr (Borlo), vorenmaker: vu̯ǫrǝmākǝr (Grote-Spouwen), vorentrekker: vorentrekker (Haelen), vǫu̯rǝtrękǝr (Halen), zaaimachientje: zēmǝšinkǝ (Einighausen), zē̜i̯mǝšījǝ (Lommel), zē̜mǝšīnǝkǝ (Beringen), zīmašinšǝ (Oost-Maarland), zīmǝšinšǝ (Eijsden, ... ), zīǝmǝšintjǝ (Klimmen), zɛi̯mašinkǝ (Leuken, ... ), zɛi̯møšinkǝ (Ospel), zɛi̯mǝšinkǝ (Ell, ... ), zɛi̯mǝšinskǝ (Eisden), zɛi̯mǝšinšǝ (Wolder / Oud-Vroenhoven / Wiler), zɛ̄(i̯)mǝšinkǝ (Boekend), zɛ̄mǝšinkǝ (Romershoven), zaaimachine: zai̯mašin (Beringen), zięi̯mešin (Ulestraten), ziǝmašiŋ (Margraten, ... ), zē.mǝši.n (Hasselt), zēmešin (Sittard), zēǝmešin (Munstergeleen), zē̜(i̯)mǝši.n (Maaseik), zē̜mešin (Zolder), zē̜mǝšen (Ketsingen, ... ), zęi̯mǝšā̯n (Aldeneik), zīmašin (Gronsveld, ... ), zīmašiŋ (Heerlen), zīmǝšin (Jabeek), zīǝmešin (Hoensbroek), zīǝnmašiŋ (Bleijerheide), zōmǝšen (Laar), zǭi̯mašin (Leopoldsburg), zɛi̯mešin (As, ... ), zɛi̯mǝšen (Kanne, ... ), zɛi̯mǝšin (Boukoul, ... ), zɛ̄.mešin (Genk, ... ), zɛ̄.mǝšen (Beverst), zɛ̄.mǝšī.n (Diepenbeek, ... ), zɛ̄.mǝšī.ǝn (Heesveld-Eik), zɛ̄i̯mešin (Oirsbeek), zɛ̄i̯mǝsin (Middelaar), zɛ̄mešin (Hechtel), zɛ̄mǝšen (Linkhout, ... ), zɛ̄mǝšīn (Godschei) Machine voor algemeen gebruik bij het zaaien in rijen. Soms komt een afzonderlijke plantnaam in de naam van het werktuig voor: bietenmachine, krotenmachine, enz. Vaak is dan door de informant uitdrukkelijk opgemerkt dat men deze machine ook voor het zaaien van andere gewassen gebruikte. Ook bij plantmachine wordt door de informant opgemerkt dat het werktuig voor het zaaien wordt gebruikt. Daarom staat hier alles bijeen. Zie afbeelding 4. [N J, 8c; JG 1a, 1d; monogr.; add. uit JG 1b] I-4