e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zeven met de handzeef afkrienselen: āfkrēnšǝlǝ (Maasniel), ǭfkręi̯nsǝlǝ (Munsterbilzen), builen: bylǝ (Herten), bø̜i̯ǝlǝ (Valkenburg), kafrein maken: kafrein maken (Blerick, ... ), krienselen: krienselen (Helden), krēnšǝlǝ (Ulestraten), omzeven: ømzē̜vǝ (Uikhoven), riesen: ri.sǝ (Membruggen, ... ), rise (Henis, ... ), rī.sǝ (Bommershoven, ... ), riesten: rī.stǝ (Heks, ... ), schoffelen: šu.fǝlǝ (Martenslinde, ... ), šufǝlǝ (Berg, ... ), šōfǝlǝ (Houthem), šű.fǝlǝ (Vlijtingen), schudden: šø̜dǝ (Urmond), teemsen: te.msǝ (Alken, ... ), temsǝ (Beringen, ... ), ti.msǝ (Bommershoven, ... ), tø.msǝ (Alken, ... ), tø̜mpsǝ (Sint-Truiden), tø̜msǝ (Brustem, ... ), tē.msǝ (Berlingen, ... ), tęmsǝ (Aalst, ... ), tī.msǝ (Gutschoven), teemsten: te.mstǝ (Godschei, ... ), temstǝ (Meldert, ... ), tø.mstǝ (Beringen, ... ), tø̜mstǝ (Gingelom, ... ), tē̜mstǝ (Buvingen, ... ), tęmstǝ (Donk, ... ), triēren: triø̜̄rǝ (Werm), uitbuilen: ǫu̯tbø̜i̯lǝ (Houthalen), uitkrienselen: utkrēmsǝlǝ (Grathem), uitschudden: øtsxø̜dǝn (Beringen  [(in de wan)]  ), uitzeven: au̯.t˲ziɛvǝ (Berg), uitziften: ǭǝ.tzeftǝ (Kortessem), wannen: wantǝ (Hasselt, ... ), wanǝ (Bocholt, ... ), zeven: zivǝ (Gelieren Bret), ziǝvǝ (Grote-Spouwen, ... ), ziɛvǝ (Bilzen, ... ), zē.vǝ (Genk, ... ), zēvǝ (Achel, ... ), zēɛvǝ (Sint-Huibrechts-Hern), zē̜vǝ (As, ... ), zęfǝ (Baelen, ... ), zęi̯vǝ (Bingelrade, ... ), zīvǝ (Hushoven), zīǝ.vǝ (Beverst, ... ), zīɛvǝ (Bilzen, ... ), z˙eǝvǝ (Zonhoven), ziften: zeftǝ (Achel, ... ), zextǝn (Achel, ... ), zēftǝ (Well), zęftǝ (Borlo, ... ), žeftǝ (Buggenum), zijen: zīi̯ǝ (Mheer, ... ), z˙ei̯ǝ (Eupen) Zaaigraan winnen uit het met de wan gezuiverde graan door het te zeven. [N 14, 41b, 42b en 43b; JG 1a, 1b; Wi 43; S 45; monogr.] I-4