e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q193p plaats=Gronsveld

Overzicht

Gevonden: 4947

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aandringen aandringen: aondrynge (Gronsveld), dwingen: dwijnge (Gronsveld) aandringen || met klem trachten gedaan te krijgen, met drang onder de aandacht brengen [prossen, aandringen] [N 85 (1981)] III-1-4
aangebrande stenen verbrande brikken: vǝrbrandǝ brekǝ (Gronsveld) Vormelingen die tijdens het bakproces verbranden door directe aanraking met stookkolen. Zie voor het woordtype kraaien ook het Waalse ɛcrah√™ɛ, ø̄̄morceau de houille incomplètement br√ªléø̄̄. Het werd in Q 121 gebruikt voor ø̄̄te hard gebakken stenenø̄̄.' [N 98, 168; N 30, 52c; monogr.] II-8
aangeschoten een stuk in krijgen: e sjtök ién kriége (Gronsveld), half om: haaf öm (Gronsveld) dronken (- worden) || dronken (half -) III-2-3
aangeven, verklikken kletsen: kletse (Gronsveld) klikken; Welk woord gebruikt u in uw dialect voor het doorvertellen aan vader, moeder of onderwijzer van iets, waarvoor een ander kind straf kan krijgen? [DC 48 (1973)] III-3-1
aanhitsen tengelen: Gronsveld Wb  tengele (Gronsveld) Hoe noemt u een hond kwaad maken, aanhitsen (hitsen, hissen, opkiezen) [N 83 (1981)] III-2-1
aanhoudend klagen grommen: gromme (Gronsveld), knoteren: knoëtere (Gronsveld) aanhoudend morren en klagen [neuriën] [N 85 (1981)] III-1-4
aanhoudend regenen knoeien: knoeie (Gronsveld), knojje (Gronsveld) voortdurend regenen [knoeien] [N 22 (1963)] III-4-4
aanhoudend vragen mennen: mène (Gronsveld, ... ) aanhoudend vragen om iets te krijgen [kutten] [N 87 (1981)] || alsmaardoor blijven vragen [maren] [N 87 (1981)] III-3-1
aanloop aanloop: aonluep (Gronsveld) Korte, snelle, inleidende loop, bij sprong bijv. III-3-2
aanmelken aantrekken: ǭntrɛkǝ (Gronsveld) Het maken van de eerste melkbewegingen bij een vaars die pas gekalfd heeft, gezegd van de boer. [N 3A, 61] I-11