e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
asblok as: as (Baarlo, ... ), ās (Bleijerheide), asbak: as˱bak (Lierop, ... ), asbalk: as˱balǝk (Godschei, ... ), asbed: as˱bē̜t (Bocholt), as˱bęt (As, ... ), as˱bɛt (Bocholt, ... ), ās˱bet (Mechelen), asblok: as˱blok (Berg, ... ), as˱blǫk (Achel, ... ), aš˱blǫk (Schimmert), ãs˱blok (Wintershoven), ãs˱blǫk (America, ... ), ās˱blǫk (Bocholtz), ās˱blǫk (Alken, ... ), ǭs˱blǫk (Panningen), ɛ ̞.s˱blok (Wellen), ashout: ashōt (Rummen), ãshǫu̯t (Mechelen), askas: askas (Grazen, ... ), aslade: asla (Neer), aslāi̯ (Velden), aslā (Eygelshoven, ... ), aslāi̯ (Baarlo, ... ), aslǫi̯ (Diets-Heur, ... ), aslǫǝ (Aalst), aslǭi̯ (Berg, ... ), āslā (Mechelen), ā.slǫi̯ (Koninksem), ā.slǫǝ (Gutschoven), āsla (Vlodrop), āslǭi̯ (Overpelt), aslager: aslāgǝr (Gennep, ... ), aspelm: aspęlm (Opglabbeek), assebed: asǝbęt (Brunssum), asselade: asǝlãi̯ (Tegelen), assenbed: asǝbęt (Klimmen), assenblok: asǝblok (Hoensbroek), assenkast: asǝkast (Weert), assenlade: asǝla (Posterholt), asǝlā (Eygelshoven, ... ), asǝlā.i̯ (Ell, ... ), assenstok: asǝštǫk (Heerlerheide), asstuk: asštø̜k (Swalmen), astenbed: a.stǝb˙ęt (s-Gravenvoeren), ā.stǝb˙ęt (Sint-Martens-Voeren, ... ), bak van de as: bak ˲van dā.s (Kerniel), blok: blǫk (Rummen), karlade: karlāi̯ (As, ... ), kārlǭi̯ (Genk, ... ), kɛ̄rlāi̯ (Grote-Brogel), kɛ̄rlǭi̯ (Eksel, ... ), kas: kas (Heppen, ... ), kas van de as: kas ˲van das (Berverlo, ... ), kas ˲van dā.s (Lauw), kas ˲van dǝ as (Kerkhoven, ... ), kas ˲van dǝn as (Donk, ... ), koffer: kǫfǝr (Beringen, ... ), lade: lā (Helden), (Hasselt, ... ), lāi̯ (Boukoul, ... ), lōi̯ (Neerpelt), lǫi̯ (Beverst, ... ), (Kuringen, ... ), lǭi̯ (Achel, ... ), lǭǝ (Alken, ... ), lade van de as: lǭi̯ van das (Zonhoven), lageras: lāgǝras (Lommel), pelm: pę.lǝm (Opglabbeek), sloof: slou̯f (Bolderberg), tusas: tøsas (Lommel), tøšas (Valkenburg), vooras: vø̄ras (Berg) Het als ashouder of als as fungerende houten blok waaraan de wielen van de voorploeg bevestigd zijn. [N 11, 31.I.a; N 11A, 97a] || Houten blok met aan de onderzijde een gleuf waarin de metalen as bevestigd wordt, ter versteviging van de as. Zie verder ook WLD I.1 voor het asblok van de ploeg. [N 17, 40 + 44j + 50b + 51; N G, 48a; JG 1a; JG 1b; JG 1c; JG 2b; monogr.] I-1, I-13