e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bijleggen <omschr.> zand erover: zanjd treuver (Thorn), aanvullen: oanvelle (Genk), bij inleggen: bieein legge (Wijlre), bīeͅinleͅGə (Stein), bij inzetten: bij inzette (As), bijdoen: biejdoon (Bocholt), bijdoen (Wellen), bijdoewn (Jeuk), bijdraaien: bi-jdrejje (Bree), bijeenleggen: bie ein liggə (Roermond), bijgeven: bi-j gaeve (Weert), biegaive (Maasniel), biegève (Ittervoort), biejgaive (Roermond), biejgèèvə (Heel), bijlappen: (biej)lappe (Tungelroy), beejlappe (Blerick, ... ), beejlàppe (Venray), bejlappe (Oirlo), bēlapə (Venlo), beͅilapə (Maastricht), beͅjlappe (Venlo), beͅjlapə (Maastricht, ... ), biejlappe (Kapel-in-t-Zand, ... ), bielappe (Echt/Gebroek, ... ), bielappen (Brunssum, ... ), bilapə (Urmond), bījlapə (Kelpen), bīlapə (Beesel, ... ), d`r bie lappe (s-Gravenvoeren), Es ver der neet aan oetkómme, mótte-ver eder zoväöl bielappe.  bīē(j)lappe (Roermond), Hei is jeld tse kót, vier kómme an t -.  bijlappe (Kerkrade), bijlatsen: Hei is jeld tse kót, vier kómme an t -.  bijlatse (Kerkrade), bijleggen: (ruzie) beejlegge (Meerlo), beejlegge (Blerick, ... ), beejligge (Venlo), beilegge (Schaesberg), beilegke (Waubach, ... ), beilekke (Eys), beilékkə (Maastricht), bejlegge (Oirlo), bejlekke (Eys), bejleͅgkə (Bree), bejleͅGə (Nieuwenhagen), bēējliggə (Venlo), beͅilɛGə (Eys), beͅjleͅGə (Maastricht, ... ), bi-j legge (Venray), bi-j leggen (Ospel), bi-jleGGen (As), bi-jlegke (As), bie-lĕkge (Schimmert), bie.léəggə (Kelpen), bie:jlègge (Kaulille), biegelagdj (Montfort), biegelugt (Stein), biejlegge (Tungelroy), biejlegken (Geistingen), biejligke (Haelen), bieleGe (Born, ... ), bielegge (Gulpen, ... ), bielegke (Ingber), bielekke (Ten-Esschen/Weustenrade, ... ), bieligge (Posterholt), bieliGGe (Swalmen), bieligke (Roermond), bielikke (Montfort), bielègge (Geulle, ... ), bieléke (Susteren), bielékge (Tungelroy), bijjlègke (Maastricht), bijlegge (Hoepertingen, ... ), bijleggen (Achel, ... ), bijlegke (Kerkrade), bijlēͅgə (Hulsberg), bijlègge (Bilzen, ... ), bijlèGGə (Nieuwenhagen), bileͅGə (Geleen, ... ), biélegke (Gronsveld), biêlègge (Kanne), bī leͅi̯gə (Meeuwen), bīēligkə (Reuver), bīlegə (Roermond), bīlēͅGə (Epen, ... ), bīleͅGə (Susteren), bīleͅgə (Thorn), bĭĕjléGGə (Susteren), bèè.lègge (Gors-Opleeuw), bèèlègge (Sint-Truiden), béjléggə (Meijel), béèlègge (Alken), béélégə (Loksbergen), ruuzie bieligge (Montfort), ruzie bèj ligge (Venlo), ⁄t bijlegge (Venray), (gk-klank).  biej likke (Herten (bij Roermond)), [Alg. opmerking: de invuller is een nieuwe medewerker en heeft enkel vernederlandste woorden genoteerd die reeds tussen haakjes in de vraagstelling gesuggereerd werden]  bijleggen (Heers), Antwoord onderlijnd bij de suggesties.  bijleggen (Diepenbeek), bijsteken: bijsteken (Koersel), bijzetten: bajzètte (Tongeren), beejzette (Amby), bie:jzètte (Kaulille), biezette (Doenrade), biezitte (Gronsveld), bijzette (Eigenbilzen, ... ), bijzetten (Heusden, ... ), bijzètte (Bilzen, ... ), bijzèttë (Hoeselt), bèzette (Stal), bèè.zètte (Zolder), bɛ.izɛttə (Eksel), de koppen bijeensteken: de kép bjèjnstééke (As), de koppen leggen: de kép leGGe (As), dokken: doͅkə (Loksbergen), een kleine pot maken: kleine pot make (As), een pot maken: pot maken (Lommel), effen maken: effen maken (Meeuwen), gedaan maken: gedoon make (Maastricht), goedmaken: good maake (Geulle), good maakə (Epen), good make (Gulpen, ... ), goodmaken (Born), goot maake (Thorn), goot maakə (Roermond), goot make (Maastricht), gootmakən (Urmond), gōēd maakə (Gennep), weer good mààke (Geleen), ət good maakə (Maastricht), ⁄t good make (Herten (bij Roermond)), inzetten: inzetten (Meeuwen), inzètte (Kinrooi), klare kanten maken: klaor kânte make (Venray), lappen: (biej)lappe (Tungelroy), lappe (Blerick, ... ), lappen (Heerlerbaan/Kaumer, ... ), lapə (Gennep, ... ), lāpə (Venray), l}appe (Reuver), Var. beejláppe.  láppe (Venray), lappen leggen: lap leggen (Eksel), middelaren: middeleere (Maastricht), nageven: noa jeve (Vaals), opleggen: oplègge (Bilzen), oplossen: òplòsse (As), regelen: régĕle (Hoeselt), schavelen: [beïnvloeding door suggestie in vraagstelling?, rk]  schavelen (Stein), slechten: sjlichte (Klimmen), spekken: sjpekke (Merkelbeek), stippen: sjtipə (Nieuwenhagen), sussen: susse (Amby, ... ), sussə (Kapel-in-t-Zand), tegoedmaken: tegooi make (Weert), teruk tegoei maoke (Jeuk), toegeven: tsouwjeëve (Kerkrade), uitmaken: ruzing oetmake (Reuver), uitscheiden: utjsjeien (Meijel), uûtscheie mitruzie-make (Oirlo), verzoenen: verseune (Geleen), vrede sluiten: vrei slete (Maastricht), vriendschap sluiten: vrindschap sloete (Venlo), weer vrienden zijn: w‧ɛr vrø.nt˃ zi.ə (Eys), zich leggen: hat zich gelach (Schaesberg), ⁄t haet zich gelààgd (Sevenum), zich verdragen: zich vərdrāāgə (Nieuwenhagen), zich verstaan: sich verstaon (Wijlre), verstao (Voerendaal), ze.x w‧ɛr vərštoͅ.a (Eys), zeech weer verstoon (Caberg), zich versjtao (Merkelbeek), zich versjtaon (Nunhem), zich versjtooë (Mheer), ziech verstoon (Maastricht), zich weer leggen: zich weer lèkkə (Schinnen) 1. Bijleggen, bijpassen (in geld). || 1. Geld bijeen leggen, in een pot bij leggen. || Bie(j)lappe*: bijbetalen. || Bijbetalen. || Bijpassen, bijbetalen. || Bijzetten; extra geld in de pot doen bi het spel. || een ruzie, een onenigheid bijleggen of oplossen [schavelen] [N 85 (1981)] || extra geld in de pot doen [lappen, bijleggen] [N 112 (2006)] || Extra geld in de pot doen [lappen, bijleggen]. [N 88 (1982)] || Geld bijzetten bij het kaarten, lappen. III-3-1, III-3-2