e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
grondgalerij baan: bān (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Domaniale]  [Domaniale]  [Willem-Sophia]  [Domaniale]), costresse: costresse (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Waterschei]), kǫstrɛs (As  [(Waterschei)]   [Zolder]), eerste voie: øjstǝ vuj (Zonhoven  [(Zwartberg)]   [Zwartberg]), īrstǝ vuj (As  [(Zwartberg)]   [Emma, Maurits]), grondgalerij: gro.nt˲galǝr˙ɛj (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma, Hendrik, Wilhelmina]), grondgalerij (Buchten  [(Maurits)]  , ... [Maurits]  [Maurits]), gronjtjgalǝri (Buchten  [(Maurits)]  , ... [Maurits]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Maurits]  [Maurits]  [Maurits]  [Maurits]), grontgalǝri (Brunssum  [(Emma / Hendrik / Wilhelmina)]   [Emma, Hendrik, Wilhelmina]), grontjgalǝręj (Brunssum  [(Emma / Hendrik / Wilhelmina)]   [Willem-Sophia]), grondstrek: grontštrɛk (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Domaniale]), groŋkštrɛk (Waubach  [(Laura / Julia)]   [Domaniale]), jrontštrɛk (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Laura, Julia]  [Domaniale]), jroŋkštrɛk (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Willem-Sophia]), stol: štǫl (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Laura, Julia]), strek: štrɛk (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Winterslag, Waterschei]  [Domaniale]), voet: voet (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]  , ... [Eisden]  [Winterslag, Waterschei]), vōt (Eisden  [(Eisden)]   [Winterslag, Waterschei]), voetgalerij: voetgalerij (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Zwartberg, Waterschei]), vōtgalǝrej (As  [(Zwartberg / Waterschei)]   [Eisden]), voetvoie: vū.tvoj (Zolder  [(Zolder)]   [Zwartberg]), zool: zoǝl (Waubach  [(Laura / Julia)]   [Emma, Maurits]), zoolbaan: sǭlbān (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Emma, Hendrik, Wilhelmina]), zoalbān (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]  , ... [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), zoǝlbān (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Emma]  [Domaniale]), zōlbān (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Maurits]  [Domaniale]), zǫǝlbān (Heerlen  [(Emma)]   [Willem-Sophia]), zǭlbān (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]), zǭǝlbān (Nieuwenhagen  [(Oranje-Nassau II / Emma / Hendrik)]   [Domaniale, Wilhelmina]), zoolstol: zoǝlštǫl (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Domaniale]) Galerij, in de strijkrichting van de koollaag gedreven, die ligt op het niveau van de verdieping. De grondgalerij wordt in voorkomende gevallen gebruikt voor de afvoer van de gewonnen kolen. Zie ook het lemma Vervoergalerij. Wat betreft de woordtypen "zoolstol" en "zoolbaan", volgens Lochtman (pag. 50) is de eerstgenoemde term van toepassing op een grondgalerij die in aanleg is. Is de galerij gereed, dan spreekt men in Q 121 van een "zoolbaan". De invuller uit Q 33 merkt over de grondgalerij op dat men die op de mijn Emma tot ongeveer 1946 gebruikte. Het was een horizontale gang door de koollaag. De zegsman uit Q 15 bevestigt dit voor de mijn Maurits en voegt daar nog bij dat een grondgalerij nooit kaarsrecht ("zoolbaan") kon zijn omdat de koollaag nooit geheel vlak lag. [N 95, 374; monogr.; N 95, 279; N 95, 280; N 95, 926; N 95, 929] II-5