e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
heukeling dratsje: dratskǝ (Eigenbilzen, ... ), droogopper: drø̄gø̜pǝr (Neer), drø̄gǫpǝr (Swalmen), halve opper: halvǝ ø̜pǝr (Velden), heukel: hiękǝl (Gellik), hyø̜.kǝl (Heks, ... ), hyǝkǝl (Hushoven), hȳ.kǝl (Bocholt), høkǝl (Berverlo), høʔǝl (Lommel), hø̄.kǝl (Bolderberg, ... ), hø̄kǝl (Heppen, ... ), hø̄ʔǝl (Kwaadmechelen, ... ), hø̜i̯.kǝl (Alken, ... ), hø̜i̯kǝl (Aalst, ... ), hē.kǝl (Berbroek, ... ), hēkǝl (Herk-de-Stad), hī.kǝl (Grote-Brogel, ... ), hīę.kǝl (Waltwilder), hīǝ.kǝl (As, ... ), ię.kǝl (Bilzen), jø.kǝl (Hoeselt, ... ), jēkǝl (Eigenbilzen), ję.kǝl (Martenslinde), ø̜i̯kǝl (Sint-Truiden), heukeling: gjø̜.kǝleŋ (Genoelselderen, ... ), hi̯ękǝleŋ (Koninksem), hyø.kǝleŋ (Tongeren), hyǝkǝleŋ (Henis), hø̄.kǝleŋ (Piringen, ... ), jyø.kǝleŋ (Millen), jø̜kǝleŋ (Membruggen), ję.kǝliŋ (Diets-Heur), heukelingetje: jøkǝleŋskǝ ('S-Herenelderen  [(vroeger)]  , ... ), ję.kǝleŋskǝ (Diets-Heur), heukeltje: hię.kǝlkǝ (Grote-Spouwen), hyø̜.kǝlkǝ (Sint-Huibrechts-Hern), hȳ.kǝlkǝ (Bocholt), høʔǝlkǝ (Lommel), hø̄.kǝlkǝ (Beringen, ... ), hø̜i̯kǝlkǝ (Romershoven), hē.kǝlkǝ (Beverst, ... ), hę.kǝlkǝ (Veldwezelt), hī.kǝlkǝ (Beek, ... ), hīǝ.kǝlkǝ (Neerglabbeek, ... ), jię.kǝlkǝ (Rijkhoven), jøkǝlkǝ (Hoeselt, ... ), jēkǝlkǝ (Hoelbeek), jękǝlkǝ (Rosmeer), ȳ.kǝlkǝ (Rekem), ø.kǝlkǝ (Eisden, ... ), økǝlkǝ (Sittard), ø̜kǝlšǝ (Maastricht), heuker: ē.kǝr (Hasselt), heuveltje: hø.vǝlkǝ (Broekom), hoop: hō.p (Herderen, ... ), (mv)  hyǝp (Halmaal, ... ), hø̜i̯p (Heers, ... ), hē.p (Hees), hoopje: hjø̜pkǝ (Achel), hypkǝ (Kaulille, ... ), hȳpkǝ (Sint-Truiden), høpkǝ (Boekhout, ... ), høy.pkǝ (Vroenhoven), hø̄pkǝ (Riemst, ... ), hø̜i̯pkǝ (Amby, ... ), hø̜pkǝ (America, ... ), hø̜pkǝn (Lommel), hē.pkǝ (Hees), hēpkǝ (Bilzen), hēǝpkǝ (Broekom, ... ), hē̜i̯pkǝ (As, ... ), hōpkǝ (Lottum), ypkǝ (Gingelom), ȳǝ pjǝ (Gingelom), øpkǝ (Melveren), ø̜i̯.pkǝ (Uikhoven), hopper: hupǝr (Gerdingen), hȳpǝl (Eygelshoven), hø.pǝl (Moresnet), høpǝl (Geleen, ... ), høpǝr (Borgharen, ... ), hø̜pǝl (Eys, ... ), hø̜pǝr (Schinnen), hǫpǝl (Opheers, ... ), hǫpǝr (Berg, ... ), hoppertje: hepǝrkǝ (Neerglabbeek, ... ), høpǝlkǝ (Geulle, ... ), høpǝrkǝ (Einighausen, ... ), hø̜pǝlkǝ (Puth, ... ), hø̜pǝrkǝ (Munstergeleen), hǫpǝrkǝ (Bree, ... ), kasteel: kastīǝl (Vijlen), kaštēl (Sippenaeken), kašīǝl (Lontzen), ker`šīǝl (Raeren), kersīl (Montzen), krē`žīǝl (Vaals), kǝstīǝl (Mechelen), kasteeltje: kastīlkǝ (Gulpen, ... ), kastīltjǝ (Vijlen), klein hoopje: klēn hipkǝ (Spalbeek), klēn huǝpkǝ (Ulbeek), klęi̯n hø̄.pkǝ (Kanne), klɛ̄n hē.pkǝ (Vlijtingen), klein mijtje: klēn mi.tšǝ (Sluizen), klēn mē̜tjǝ (Brustem), klēn męi̯.tšǝ (Mechelen-Bovelingen, ... ), klęi̯n mē̜i̯tšǝ (Jeuk), klęi̯n mętšǝ (Vorsen), klęi̯n mɛ.tšǝ ('S-Herenelderen, ... ), kleine hoop: (mv)  klęi̯n høup (Voort), kleine hopper: klęi̯n hǫpǝr (Halmaal, ... ), kleine mijt: klęi̯n mē̜ǝt (Gutschoven), kleine opper: klē̜n ǫpǝr (Borlo), klęi̯n ǫpǝr (Echt, ... ), kleine weeropper: klęi̯nǝ wērøpǝr (Milsbeek, ... ), mijtje: mē.tjǝ (Voort), mē.tšǝ (Zichen-Zussen-Bolder), mē̜.tjǝ (Gelinden), mē̜.tšǝ (Buvingen, ... ), mē̜ǝtjǝ (Niel-Bij-Sint-Truiden), męi̯.tšǝ (Broekom), mętšǝ (Genoelselderen, ... ), opper: opǝr (Elen, ... ), upǝr (Born), øpǝr (Posterholt, ... ), ø̜pǝr (Blitterswijck, ... ), ǫpǝr (Baarlo, ... ), oppertje: øpǝrkǝ (Blitterswijck, ... ), ø̜pǝrkǝ (Dilsen, ... ), ǫpǝrkǝ (Beringen, ... ), ɛpǝrkǝ (Zutendaal), stekeling: stē.kǝleŋ (Sluizen), tas: tas (Gulpen), tijltje: tilkǝ (Hushoven), tros: tros (Blerick), wateroppertje: watǝrøpǝrkǝ (Geysteren), weerheuveltje: wē̜r(h)ø̄vǝlkǝ (Stokkem), weerhoop: wɛrhōp (Siebengewald), weerhoopje: węi̯rhøpkǝ (Velden), wɛrhø̜pkǝ (Broekhuizen, ... ), weeropper: wērø̜pǝr (Leunen), węi̯rø̜pǝr (Middelaar), wɛrǫpǝr (Maasbracht), wɛ̄rø̜pǝr (Gennep, ... ) Het kleinste hoopje halfdroog hooi dat men ''s avonds maakt door het opwerken van de rijen, om ze ''s anderendaags weer uiteen te gooien. De kaarten 40, 42 en 44, respectievelijk "heukeling", "hoop" en "opper" hebben alle drie dezelfde opbouw, die weer in verband staat met de opbouw van de kaarten 39, 41 en 43: "op heukelingen zetten", "op hopen zetten" en "op oppers zetten". Voor deze zes kaarten zijn ook dezelfde symbolen voor gelijke opgaven gebruikt. [N 14, 104 en 103 add.; JG 1a, 1b, 2c; A 16, 3a; A 42, 20a, L 36, 1; L 38, 38a; monogr.] I-3