e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
koe met lange poten beenduivel: bɛi̯ndȳvǝl (Melick), bɛi̯ndøi̯vǝl (Montfort), beenman: bē̜i̯nman (Waterloos), die met lang poten: di met laŋ puu̯ǝtǝ (Teuven), geit: gęi̯t (Neerpelt), giraf: giraf (Overpelt), grote koe: gruǝtǝ kø̜ (Rapertingen), hertenkoe: hertǝkǫu̯ (Einighausen), hoge: hugǝ (Diepenbeek, ... ), hūgǝ (Rummen), ugǝ (Velm), hoge koe: hugǝ kø̜ (Herk-de-Stad), hux ku (Bree), hux kōi̯ (Lummen), huǝgǝ kui̯ (Halen), hyǝx køu̯w (Bree), hōgǝ ku (Mal), hōx ku (Hoeselt), hōx kū (Riksingen, ... ), hūx kǫu̯ (Bocholtz), hūǝx ku (Tegelen, ... ), hǫu̯gǝ kø̜̄ (Wellen), hǫu̯x kuu̯ (Romershoven), hǭx kuu̯ (Leunen), u̯ox kǭ (Boorsem), ūǝx kō (Meeswijk), hoge steel: hugǝ stēl (Zelem), hoogbeen: hōxbɛi̯n (Holtum), hoogbeender: huu̯bɛndǝr (Smeermaas), hoogbeenkoe: hōxbɛi̯nku (Vlodrop), hoogbenige koe: hūxbɛi̯negǝ kō (Maastricht), hoogpoot: hǫu̯xpǫu̯t (Opheers), hoogpoter: hugpytǝr (Neerharen), hūǝgpūǝtǝr (Velden), hoogpotige koe: hūǝgpȳǝtegǝ ku (Tegelen), kemel: kēmǝl (Hasselt), kemelrug: kēmǝlrø̜k (Blerick), koe die hoog op de poten staat: kǭu̯ dē̜i̯ huǝx ǫb˱dǝ putǝ stōt (Gelieren Bret), koe met schaapsbenen: ku met šǭpsbɛi̯n (Herten), koe met stelten: ku mɛt štɛltǝ (Tegelen), koe wat hoog op de poten: ku wɛt hūǝx ǫp dǝ pȳt (Blerick), langbeender: laŋbīndǝr (Meldert), lāŋbēǝndǝr (Lommel), lange benen: laŋ bin (Zolder), langpoot: laŋkpūt (Maaseik), laŋpūt (Niel-Bij-Sint-Truiden), langpotige: laŋputegǝ (Herk-de-Stad), lochte koe: lǫxtǝ ku (Haelen), lochtige koe: loxtegǝ ku (Milsbeek), melktype: mɛlǝktep (Maaseik), ondiepe: undēpǝ (Oirsbeek), ondiepe koe: ondēpǝ ku (Velden), ǫndipǝ kø̜u̯ (Rosmeer), ǫndēi̯pǝ kō (Rekem), ǫndēpǝ ku (Maasniel, ... ), ǫndēpǝ ky (Opglabbeek), ǫndēpǝ kō (Oost-Maarland, ... ), ǫndēpǝ kōu̯ (Boshoven), ǫndēpǝ kǫu̯ (Geistingen), ǭndēpǝ kuu̯ (Rotem), ǭndēpǝ kō (Lanklaar), opgeschoten koe: ǫpgǝšōtǝ kǫu̯ (Panningen), reiger: rē̜gǝr (Leopoldsburg), rɛi̯gǝr (Achel), rijzige koe: rei̯sǝ kuu̯ (Rotem), rīǝs ku (Neeritter), rɛi̯šǝ kō (Rothem), slechte koe: slęxtǝ kō (Maasmechelen), smalle koe: šmāl ku (Swalmen), springer: sprēŋǝr (Hasselt), sprē̜ŋǝr (Hasselt), springerd: sprɛŋǝrt (Middelaar), stelt: stɛljtj (Obbicht), steltige: stɛljtegǝ (Eisden), windkoe: węntkū (Opglabbeek) [N 3A, 142a] I-11