e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
omweiden (op een) andere weide zetten: andǝr wē zɛtǝ (Meldert), ǫp ǝn ãnǝr wē̜i̯ zętǝ (Kermt), doorlaten naar een andere weide: dōrlǭtǝ nǭ ǝn andǝr wɛi̯ (Schimmert), herjagen: hęrjāgǝ (Lummen, ... ), hęrjǫgǝ (Beverst, ... ), hęrjǭgǝ (Hoeselt, ... ), hǝrjāgǝ (Spalbeek), hɛrjāgǝ (Donk, ... ), hɛrjāgǝn (Zolder), hɛrjǭgǝ (Hoeselt), ęrjāgǝ (Hasselt), herleiden: hęrlējǝ (Diepenbeek), hǝrlān (Tessenderlo), hertuieren: hęrtai̯ǝrǝ (Tongeren), hęrtø̜̄rǝ (Opheers), hɛrtai̯jǝrǝ (Tongeren), herweiden: hęrwējǝ (Wellen), hɛrwēǝn (Romershoven), herzetten: hęrzētǝ (Wellen), hęrzē̜tǝ (Hasselt), hęrzętǝ (Borgloon, ... ), hęrzɛtǝ (Beringen, ... ), hɛrzętǝ (Hoepertingen), hɛrzɛtǝ (Herk-de-Stad), ęrzętǝ (Velm), in een andere weide doen: en ǝn āndǝr wę dǫu̯n (Linkhout), in een andere weide jagen: ɛn ǝn ānǝr wē jǭgǝ (Oud-Waterschei), inscharen: enšǭrǝ (Ulestraten), naar de andere weide brengen: nō dǝ ānǝr wē brɛŋǝ (Gelieren Bret), nieuwe tuier geven: nø̜̄ǝn tø̜̄r giǝvǝ (Hasselt), ombrengen: ǫmbreŋǝ (Klimmen), omdoen: (de koeien worden) umgǝdē̜ (Oirsbeek), omdōn (Roosteren), ømdōn (Boshoven), ūndǭn (Boorsem), ǫmdōn (Buchten, ... ), omdrijven: umdrɛ̄jvǝ (Rotem), ømdrīvǝ (Tungelroy, ... ), ø̜mdrīvǝ (Panningen, ... ), ǫmdrīvǝ (Klimmen), omjagen: omjāgǝ (Tungelroy), ømjāgǝ (Boshoven), ø̜mjāgǝ (Baarlo, ... ), ǫmjāgǝ (Ell, ... ), ǫmjāgǝn (Grathem), ǫu̯mjāgǝ (Kinrooi), omlaten: ømlǭtǝ (Mechelen), omleggen: ømlēgǝ (Overpelt), ǫmlɛgǝ (Neerpelt), omleiden: ø̜mlɛjǝ (Panningen), omscharen: ømsxǭrǝ (Gennep, ... ), ømsxǭrǝn (Leunen), ømšārǝ (Maasniel), omspannen: ømšpanǝ (Eygelshoven, ... ), omweiden: õmwɛi̯jǝ (Melick), ømwɛi̯jǝ (Baarlo, ... ), ømwɛi̯ǝ (Wolder / Oud-Vroenhoven / Wiler), ømwɛi̯ǝn (Maastricht), ømwɛjǝ (Oost-Maarland), ø̜mwɛi̯ǝ (Tegelen), ø̜mwɛjǝ (Panningen), ǫmwęi̯ǝ (Horn, ... ), ǫmwɛi̯jǝ (Heerlerheide, ... ), omzetten: emzɛtǝ (Hasselt), umzętǝ (Opglabbeek), ømzetǝ (Epen, ... ), ømzitǝ (Oost-Maarland), ømzętǝ (Rekem), ømzɛtǝ (Heugem, ... ), ø̜mzē̜tǝ (Neerharen), ø̜mzɛtǝ (Baarlo), ǫmzetǝ (Meeswijk), ǫmzøtǝ (Bree), ǫmzø̜̄tǝ (Bree), ǫmzętǝ (Borgharen, ... ), ǫmzɛtǝ (Bocholt, ... ), ǫmzɛtǝn (Geistingen, ... ), ǫ̃mzɛtǝ (Limbricht), tuieren: tȳrǝ (Sittard), tø̜̄u̯ǝrǝ (Beringen), tø̜rǝ (Sint-Truiden), veranderen (van weide): vǝrāndǝrǝ (Sint-Truiden), vǝrānǝrǝ van wē (Genk), ˲fǝręndǝrǝ (Teuven), verleggen: vǝrlɛgǝn (Ospel), vǝrlɛ̄gǝ (Neerpelt), verplaatsen: vǝrplaǝtsǝ (Lommel), vǝrplātsǝ (Lanklaar), vǝrplātsǝn (Achel), verscharen: vǝrsxǭrǝ (Velden), vertuieren: vǝrtȳjǝrǝ (Neeritter), verweiden: vǝrwē̜i̯jǝ (Stokkem), vǝrwɛi̯jǝ (Oud-Caberg), vǝrwɛi̯ǝ (Horn, ... ), verzetten: vērzętǝ (Maasmechelen), vǝrzętǝ (Halen), vǝrzɛtǝn (Achel, ... ), voortdrijven: vø̄rdrē̜vǝ (Boekt Heikant), voortzetten: vørzɛtǝ (Boekt Heikant), vōrtzētǝ (Eisden) Het geregeld verplaatsen van vee. [N 3A, 11; monogr.] I-11