e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
regenbuitje beetje regen: ee bietje reège (Heerlen), u bietje reën (Waubach), bijs: bies (Eind, ... ), biēs (Reuver, ... ), bieͅs (Maasniel), bis (Bocholt), biées (Weert), biës (Velden), bīēs (Boukoul, ... ), bīs (Lanklaar), n bies (Montfort), ən bēͅs (Hasselt), ən boͅus (Gelieren/Bret), ’n beesj (Meijel), ’n bieͅs (Beegden), ’n bīēs (Tegelen), ⁄n bīēs (Milsbeek, ... ), (v.)  bēͅs (Hasselt), bies  bīs (Ophoven), bijs  bēͅis (Peer), buiske  bøͅys (Lummen), Nb. Een ander woord voor regenbui = rèngel.  ’n bies (Heythuysen), Nb. Een ander woord voor regenbui = réngel.  bīēs (Tungelroy), Nb. Gerekte ie-klank.  ’n bies (Tegelen), Nb. Lange "ie".  bies (Horn), Nb. verschillende woorden voor een regenbui: en bui, bies, plats, kwaaj.  bies (Kinrooi), bijsje: beͅiskə (Beringen), beͅske (Kwaadmechelen), beͅskə (Halen, ... ), bieske (Ell, ... ), biēske (Roermond), bieͅske (Maasniel), bijske (Eksel), biskə (Bree, ... ), bīēske (Haelen), bèjskə (Bree), e bieske (Thorn), ei bies-ke (Nunhem), ei bieske (Maasniel), ein bīēske (Blerick, ... ), en bīēske (Panningen), èè bi-jske (Bree), ə bēͅīskə (Kermt), ’n bieske (Ospel), ’n biēske (Sevenum), (o.)  beͅskə (Zelem), beiske.  beͅskə (Beringen), bieske.  biskə (Bocholt), bīskə (Kinrooi), bijske.  boͅiskə (Zolder), een buiske  əbɛskə (Donk (bij Herk-de-Stad)), een.  bēͅžə (Beverlo), Nb. (iej).  ’m bieske (Tegelen), Nb. Andere verschillende woorden voor regenbui: raegensjoer, raegenbies.  bieske (Baarlo), bui: bĕj (Heugem), bui (Roermond, ... ), buij (Meijel), buu (Lutterade, ... ), buuj (Blerick, ... ), būū (Echt/Gebroek), bøi (Lommel), bøͅiə (Lommel), (Venray), ⁄n buu (Urmond), bui  bøj (Val-Meer), bui (vr.)  bø̄j (mv.: -ə) (Mechelen-aan-de-Maas), buij (vr.)  bøij (Neerpelt), buj  byj (Rekem), Nb. verschillende woorden voor regenbui: sjoel, buuj.  buuj (Sittard), buitje: a lekker buike (Oost-Maarland), buijke (Wijk), buike (Gronsveld, ... ), buke (Ulestraten), buu ke (Tegelen), buujtje (Tegelen), buuke (Urmond), būūke (Echt/Gebroek), bŭijke (Heer), bŭŭjke (Klimmen, ... ), bøykə (Hamont), bøͅykə (Kaulille), büjkə (Boorsem), e buijke (Gronsveld, ... ), e buuke (Schimmert, ... ), ee būūke (Jabeek), ei buuke (Maasbracht), ein buiijke (Blerick), en baujke (Oirlo), en būūike (Bergen), ə böjkə (Maastricht), ’n buijke (Meijel), ⁄n buijke (Maastricht), ⁄n buike (Kerkrade, ... ), ⁄n buuke (Schimmert), ⁄n būūke (Born), bui (v).  əm bøy(3)/ə—kə/—ə (Leopoldsburg), buike  bøijkə (Neerpelt), bøykə (Neerharen), bøͅykə (Velm), buike (o.).  bøͅika (Achel), buike, buitje (o.)  büjkə (Mechelen-aan-de-Maas), e bujke  ə bøjkə (Stokkem), Nb. Andere verschillende woorden voor regenbui zijn: bui, sjoor, sjlaagregen.  buike (Egchel), Nb. verschillende woorden voor regenbui: regenbuuj.  buuke (Grevenbicht/Papenhoven), buitje regen: buike regen (Venray), drup regen: druup rean (Eys), druppel: ⁄n drûppel (Kerkrade, ... ), fiezelbuitje: vieselbeutje (Valkenburg), fiezeltje: ⁄n viezelke (Mheer), geut: correct overgenomen.  guit (Sint-Truiden), gors: goers (Grathem), guts: (v.)  geͅts (Hasselt, ... ), vrij hevig meer van korte duur  gats (Hoepertingen), gutsbui: getsbui (Roermond), getsbuu (Roermond), het fiezelt get: ət fi‧zəlt geͅt (Sint-Martens-Voeren), klein buitje: ee klei bunke (Oirsbeek), klein wolkje: klein wolkje  kleͅi wələkskə (Borlo), kleine bijs: ein klein bies (Herkenbosch), en klein bīēs (Haelen), kleine schuil: ən kleͅŋšūl (Teuven), kletsbuitje: ə klɛtz böjkə (Maastricht), licht bijsje: lich bīēske (Swalmen), ə lext beͅiskə (Spalbeek), ə lix bēͅskə (Hasselt), licht buitje: een lich buke (Buchten), lich buujke (Blerick), locht buujke (Hoensbroek), ə lext bøikə (Rotem), ’n lééchs buutje (Middelaar), lichte bijs: ein lichte bies (Herten (bij Roermond)), ein lichte biës (Baarlo), ein lichte bīēs (Melick), lichte bui: ein lichte buuj (Roermond), lichte bui.  lexə bøyj (Maaseik), mals bijsje: màls bīskə (Opglabbeek), een mals biesje  ə màls biskə (Opglabbeek), mals buiske  màls bøͅysk (Lummen), mals buitje: mals buitje (Posterholt), màls bøͅyʔən (Lommel), mals gutsje: ə màls geͅtskə (Borgloon), malse bijs: en malse bīēs (Haelen), malse regen: malsə reͅŋəl (Riksingen), màlsə reͅgəl (Wellen), meibuitje: Nb. verschillende woorden voor regenbui: hommelbui, veil regen.  ⁄n Meibuitje (Holtum), meischeutje: zomerdag  ⁄n meischeutje (Stein), motregentje: e motregentje (Maastricht), muggenpis: muGke-pis (Klimmen), mökkepis (Ulestraten), niet hel regenen: ⁄t rêê(n)gent neet hel (Puth), onnozel buitje: onnuizel buijke  onyzəlbøi(j)kə (Smeermaas), plensje: plenschen (Brunssum), regen: raegene (Neer), ’t raegeltj (Neer), regenbui: ⁄n réégenbui (Sittard), schoer: schoor (Venlo), schoer regen: un schoor rèngel (Wolder/Oud-Vroenhoven), schoertje: e sjeurke (Eijsden, ... ), sjörke (Wijk), šīrkə (Rosmeer), šyrkə (Mal), ⁄n sjeurke (Mheer), e liech sjoewerke  ə lix šūərkə (Diepenbeek), een "sjoerke  ə šūrkə (Romershoven), schurke  sxyrkə (mv.: -s) (Borgloon), sjoerke  šurkə (Vliermaal), sjouke  šørkə (Diepenbeek), sjurke  ə šyrkə (Hoeselt), schuil: schoel (Nuth/Aalbeek), sjoel (Grathem), ⁄n schoel (Mechelen), schuiltje: e schuulke (Schaesberg), e sjuulke (Urmond), ee sjuulke (Hoensbroek), ee sjūūlsje (Bleijerheide), schuulke (Heerlen, ... ), sjuulke (Eygelshoven, ... ), sjûêlke (Dieteren), šylšə (Teuven), ə šøylkə (Maaseik), ⁄n sjuulke (Limbricht), Nb. enkele woorden voor regenbui: en bies, ein schoewl.  e schuulke (Thorn), schuiltje regen: schuultje reeên (Kerkrade), sjuulke rèj.n (Mechelen), slag: sleͅx (Wellen), Maartse sleggen  sle̞x (Tongeren), slèch  sleͅx (Hoeselt), spreitje: een spreike gedaon (Overpelt), staartje: sterkə (Bree), ə sterkə (Waterloos), stofregen: stofrègen  stofrēͅxən (Neerpelt), vlaag: vloag  vlogə (Herk-de-Stad), vloag (vz.)  vlox (Herk-de-Stad), vlaagje: vleugske  vlø͂ͅxskə (Lanklaar), wolkje: wolkske  wøͅləkskə (Niel-bij-St.-Truiden), zabertje: zábər(kə) (Ketsingen), (onz.)  ə zàbərkə (Wintershoven), zacht buitje: ei zach buuke (Sittard), zever: ⁄t is zeiver (Maastricht), zeveren: tsiəvərt (Paal), ziebelregen: ziebelraige (Obbicht), zijpen: ziepen (Brunssum), zouwel: get zauwel (Oirsbeek), gèt zawwel (Klimmen), zauwel (Grathem), zouwelbui: zauwelbuuj (Hoensbroek), zouwelen: ’t ziebelt (Venlo), ⁄t zauwelt (Nieuwenhagen), zouwtje: zauwke (Kerkrade, ... ), zwak buitje: zjwaak buijke (Hoensbroek) licht regenbuitje [smeer, bui, stoes, getsbui, bies, zauwke] [N 22 (1963)] || regenbui, korte periode van regen [frontbui, gurze, schoer] [N 81 (1980)] || zware plensbui [zeng, schoer, sjoel, goersj] [N 22 (1963)] III-4-4