e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
schudden met de riek (de mest) uitschokkelen: ūtšǫkǝlǝ (Simpelveld), heffen: hø̜fǝ (Binderveld  [(minder gebruikelijk dan schudden)]  ), kleinhouwen: klęi̯nhǫu̯ǝ (Bree), kleinschudden: klē̜nsxødǝ (Meldert), met de riek schokkelen: met ˲dǝ rik sxokǝlǝ (Horst), opschudden: opšø̜dǝn (Rijkhoven), upsxødǝ (Meldert), ǫpsxødǝ (Lummen), rammelen: ramǝlǝ (Rijckholt), schoggelen: šogǝlǝ (Bilzen, ... ), šoqǝlǝ (Lanklaar, ... ), šőgǝlǝ (Zutendaal), šǫgǝlǝ (Gellik, ... ), šǫqǝlǝ (Boorsem, ... ), žogǝlǝ (Beverst, ... ), žogǝlǝn (Romershoven), žugǝlǝ (Werm), schokkelen: sxokǝlǝ (Kronenberg), sxǫkǝlǝ (Mook, ... ), šukǝlǝ (Waubach), šǫkǝlǝ (Jabeek), schuddelen: sxø̜dǝlǝ (Blerick), šø̜dǝlǝ (Boorsem, ... ), šɛdǝlǝ (Riemst), schudden: skødǝ (Heks), skø̜dǝ (Gingelom, ... ), sxedǝn (Peer), sxy ̞dǝ (Zelem), sxø ̞dǝ (Gutschoven), sxødǝ (Aijen, ... ), sxødǝn (Achel, ... ), sxørǝ (Berverlo), sxø̜djnj (Zonhoven), sxø̜dǝ (Aalst, ... ), sxø̜dǝ(n) (Zolder), sxø̜dǝn (Kaulille), sxędǝ (Berbroek, ... ), sxędǝn (Grote-Brogel), šxgø̜djǝ (Zonhoven), šø.dǝ (Mechelen), šødǝ (Loksbergen, ... ), šø̜dǝ (Bocholt, ... ), šø̜dǝn (Vliermaalroot), šędǝ (As, ... ), šɛdǝ (Val-Meer), slinger: sleŋǝr (Ell), šleŋǝr (Sittard), alǝs˱ es˱ ęi̯nǝ slāx˱ ɛn męst˱ brē̜kǝ es˱ ęi̯nǝ sleŋǝr  sleŋǝr (Obbicht), alǝs˱ es˱ ǝnǝ węi̯t˱ mɛr męs(t) spręi̯ǝ es^ ǝnǝ sleŋǝr  sle.ŋǝr (Uikhoven), pap˱ ē̜tǝ es˱ ęi̯nǝ šlāx˱ ɛn męs špręi̯ǝ es˱ ęi̯nǝ šleŋǝr  šleŋǝr (Puth), slingeren: sle.ŋǝrǝ (Eisden, ... ), sle.ŋǝrǝn (Vucht), sleŋǝrǝ (Alken  [(minder gebruikelijk dan schudden)]  , ... ), sli ̞.ŋǝrǝ (Herderen), šleŋǝrǝ (Sittard), slodder: męs šprei̯ǝ es˱ ǝnǝ šlǫdǝr  šlǫdǝr (Vijlen), slodderen: šlǫdǝrǝ (Hoensbroek, ... ), trekken: trękǝ (Waltwilder  [(minder gebruikelijk dan schoggelen)]  ), uiteengooien: ut˱ęi̯gui̯ǝ (As), uiteenschudden: ut˱ęi̯nšędǝ (Opglabbeek), ø̜tęi˱.nsxø̜dǝ (Kozen), ø̜tīnsxø̜dǝ (Linkhout), ǫtęi̯ǝ.nsxø̜dǝ (Hoepertingen), ɛtiǝnsxø̜dǝ (Sint-Truiden), uiteenslaan: ātiǝnslōǝ (Wilderen), uitereengooien: ūtǝrɛi̯ngui̯ǝ (Zutendaal), ǫu̯tǝrē.ngūi̯ǝ (Genk), uitereenschudden: utǝriǝnsxødǝn (Wijchmaal), utǝręi̯.nšø̜dǝ (Ophoven), átrē.nšø̜dǝ (Berg), űtǝręi̯nšędǝ (Ellikom), ǭtrē.nšø̜dǝ (Overrepen, ... ), uitereensmijten: ytǝręnsmitǝ (Mook), uitereenstrouwen: utǝriǝnstrǫu̯ǝ (Lottum), uitflatteren: ūtflatǝrǝ (Ulestraten), vlaggen: vlāgǝ (Sevenum) Bij het mest spreiden maakt men met de riek telkens al schuddende een slingerende beweging. [N M, 12b; N 11A, 24; JG 1a + 1b; monogr.] I-1