e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
sneeuwbes appeltje: eppelke (Ittervoort), eppelkus (Ospel), Bree Wb.  eppelkes (Bree), Endepols  eppelke (Maastricht), belletjesboom: ideosyncr.  belkes-baom (Eijsden, ... ), belletjesstruik: ideosyncr.  belkes-schtroek (Eijsden, ... ), bes: Endepols  bes (Maastricht), bosbeer: bosbeer (Eksel), bosberen (Eksel), duivelskers: -  duvelskees (Echt/Gebroek), heester: ideosyncr.  heester (Oirsbeek), jasmijn: WLD  jasmijn (Maasbree), ketserd: ?  kètserte (Steyl), klatsbal: WLD  klatsballe (Kesseleik), klatsballetje: klatsj belke (Doenrade), klatsjbùlkes (Hoensbroek), ideosyncr.  klatsjbelke (Sittard), WLD  klatsbelkes (Maastricht), klatsbol: klatsbule (mv.) (Venlo), klotsbes: IPA, omgesp.  kloͅdzbes (Kwaadmechelen), klotsbezie: IPA, omgesp.  kloͅdzbezə (Kwaadmechelen), knakbolletje: WBD/WLD  knàkbölkəs (Maastricht), knakbolletjesstruik: WBD/WLD  knàkbölkəsstrōēk (Maastricht), knakker: knakkers (Maastricht), WBD/WLD  knakkers (Caberg), knakkerd: -  knakkerte (Echt/Gebroek), knakkerstruik: WBD/WLD  knakkerstroek (Caberg), knakkertje: WBD/WLD  knàkkərkəs (Maastricht), knapbes: Nijmeegs (WBD)  knapbes (Meijel), knapper: knappers (Beesel), -  knáppers (Venray), vd symphoricarpus  knápper (Castenray, ... ), knappertje: WLD  knaapertjes (Thorn), knetser: knɛtsers (Jeuk), WLD  knètsjers (Swalmen), knetserd: Veldeke / eventueel aangevuld met systeem Jones  knetsjerte (Gulpen), knetsertje: knetsərkəs (Loksbergen), WLD  knĕtschəerke (Schimmert), knitsjerle (Schinnen), knikkertje: knekkerkes (Itteren), WLD  knekkerkes (Gulpen, ... ), knipje: WBD-WLD vruchten worden genoemd: knéépkes  knéépkes (Roermond), knipper: de vruchtjes  knepərs (Meterik), knippertje: WBD / WLD  knéépərkə (Beesel), knitsappeltje: ideosyncr.  knetseppelkes (Hoensbroek), kraakbes: kraak bes (Montfort), kraker: paffers, de witte bessen van de symphoricarpus albus  kra.kers (Hasselt), paffertje: -  pefferkes (Lommel, ... ), pitsertje: -  petserkəs (Genk), pofferd: poeverte (Wijlre), WLD  poffert (Born), poffertje: als kind zeiden we dit, ik twijfel eraan of dit werkelijk de gangbare term in ons dialect is  poofferkes (Bree), radijs: radies (Roermond), sneeuwappeltje: -  sneijeppelkes (Maasbracht), sneeuwbeer: sniebeer (Tungelroy), sneeuwbel: sneebelle (Hoeselt), Venlo e.o.  sniébelle (Maasbree), WBD/WLD nadruk op laatste lettergreep, meerv.  snīēbel (As), sneeuwbelletje: Endepols  sniebelkes (Maastricht), sneeuwbes: sjneebes (Roermond), sjneewbes (Gulpen), sjnieé bés (Doenrade), snaaubes (Jeuk), snee bes (Montfort), sneeuwbes (Houthalen, ... ), snie bessen (Maasbree), sniebes (Maastricht), sniëjbes (Venlo), -  snieuwbes (Bree), sniəfbes (Kwaadmechelen), ideosyncr.  sjneeuwbes (Vlodrop), NCDN  snīē-èbès (Stevensweert), Nijmeegs (WBD)  snöwbes (Meijel), oude spellingsysteem giftig  sneeuwbes (Meijel), Veldeke / eventueel aangevuld met systeem Jones ie = lang  snjieëbes (Gulpen), Veldeke aangepast  sneeuwbes (Tienray), Veldens dialekt  sniebes (Velden), sniebesse (Velden), WBD/WLD  sneebès (Grevenbicht/Papenhoven), WLD  sjnee-bés (Swalmen), sneebes (Born), sneebès (Montfort), sniëbes (Kesseleik), sneeuwbolletje: snee beullekes (Hoeselt, ... ), sneeuwboom: Endepols  snieboum (Maastricht), sneeuwkers: schniekeersch (Amby), snotterkoek: -  snoterkuke (Stokkem), struik: eigen spellingsysteem  struuk (Meijel, ... ), wit bolletje: WLD  wittə bölkəs (Maastricht), witappeltje: Endepols  witeppelke (Maastricht), ideosyncr.  witeppelke (Vlodrop), witte bolletjesstruik: -  witte beullekesstroek (Mechelen-Bovelingen), witte-bölkes-stroêk (Geistingen), witte sierheester: -  witte sie:r heester (Geleen), witte sneeuwbes: -  witte sneeuwbes (Vechmaal), zeepkruid: -  zèèp-kroe:d (Mheer) besvrucht || De heester met kleine rozerode bloempjes en op radijsjes gelijkende witte vruchten, ook bekend onder de naam radijsboom (sneeuwbes). [N 82 (1981)] || De vruchtjes van deze struik (appeltje, witappeltje, klasballeke, baffel, kraakbes, ei, knetserke, klokkebei). [N 82 (1981)] || sneeuwbes || sneeuwbes (Symphoricarpus racemosus) [DC 56 (1981)] III-4-3