e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
vocht afscheiden (bellen) afgooien: af˲gui̯ǝ (Zelem), (draden) uitwerpen: au̯twɛrǝpǝ (Tongeren), (slijmdraden) uitgooien: au̯t goi̯ǝ (Tongeren), (ze) gooit uit: gyi̯t ūt (Kanne), afsmijten: afsmɛ̄tǝ (Gingelom), bliksemen: bleksǝmǝ (Rummen), draad smijten: drot smē̜tǝ (Herk-de-Stad), druppen: drępǝ (Hasselt), knoeien: knui̯ǝ (Venlo), knīi̯ǝ (Opglabbeek), lekelen: lē̜kǝlǝ (Klimmen), lɛi̯kǝlǝ (Terlinden), lɛ̄i̯kǝlǝn (Overpelt), lɛ̄kǝlǝ (Hulsberg), leken: lēkǝ (Hasselt, ... ), lekeren: li̯kǝrǝ (Mechelen), natuur verliezen: nǝtȳr vǝrlērǝ (Maastricht), pekelen: pęi̯kǝlǝ (Valkenburg  [(pegelen: draden verliezen)]  ), rijzelen: rizǝlǝ (Meeuwen), rijzen: rizǝ (Bocholt), rizǝn (Achel), sleuren: slø̄rǝ (Posterholt), smijten: smitǝ (Opheers), snoeren: sni̯ǝrǝ (Hasselt), snȳrǝ (Diepenbeek, ... ), snø̄rǝ (Lanklaar, ... ), snø̄rǝn (Urmond), snērǝ (Bree, ... ), snīrǝ (Beverst, ... ), šnø̄rǝ (Montfort, ... ), tekenen: tekenen (Kerkrade), tęi̯kǝnǝ (Nederweert, ... ), vemen: veǝmǝ (Kerkrade), vēmǝ (Blerick, ... ), vēǝmǝ (Heerlerheide), vē̜mǝ (Baarlo, ... ), vęi̯mǝ (Mechelen), vęǝmǝ (Heerlen), vɛ̄mǝ (Hees, ... ), werpen: wɛrǝpǝ (Hoepertingen), witte bellen afgooien: wetǝ bɛlǝ āf˲goi̯ǝ (Zolder), zeveren: zęi̯vǝrǝ (Roggel) [N 8, 45, 46 en 48] I-9