e-WLD mijnen 
 

Mijnen

Gevonden: 1

MijnLocatieToelichting
Laura Eygelshoven De concessievelden Laura en Vereeniging werden in 1899 eigendom van de Belgische maatschappij „Société des Charbonnages Réunis Laura en Vereeniging". In 1907 kon de mijn Laura met de produktie aanvangen. Daarnaast werd in het concessieveld Vereeniging, gelegen ten oosten van de Feldbiss-storing die dit veld van de mijn Laura scheidde, in 1921 begonnen met de aanleg van de mijn Julia. In 1926 kwam hier de produktie van kolen op gang.