e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q099p plaats=Meerssen

Overzicht

Gevonden: 3341
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bedroefd bedroefd: bedreuf (Meerssen) bedroefd [SGV (1914)] III-1-4
bedsprei bedsprei: be̝ͅtšprēͅi̯ (Meerssen) bedsprei [RND] III-2-1
beemd band/bend: bēnt (Meerssen), bɛ.nt (Meerssen), bɛ̄nt (Meerssen), beemd: bē̜mp (Meerssen) Het begrip beemd is, getuige ook de bronnenopgave bij dit lemma, vaak afgevraagd. Op grond van de informatie die de informanten bij hun antwoord gaven, springen er twee betekenissen uit van beemd. De eerste is ø̄lager gelegen, vochtig weilandø̄ en de tweede is ø̄hooiweide of hooilandø̄. Een aantal informanten vermeldt erbij dat beemd weiland is aan de Maas of aan een beek. Enkele andere bijvoegingen zijn: ø̄slechte wei met veel onkruidø̄, ø̄grasland zonder omheiningø̄, ø̄weiland met enkele bomenø̄, ø̄stuk zure grondø̄. De lage ligging wordt nogal eens als een slechte eigenschap, als minderwaardig, gewaardeerd. Sommige informanten geven aan dat een beemd iets anders is dan een broek. Mede door de diverse bijvoegingen bij de antwoorden zijn de beemd-opgaven daarom niet verwerkt in lemma 1.3.2 ɛlaaggelegen weidegrondɛ, waarin de broek-opgaven domineren. Binnen de woordtypen beemd en band/bend is niet altijd met zekerheid te zeggen of ze enkel- of meervoud zijn. Waar dit met zekerheid te zeggen is, is dit aangegeven.' [N 14, 53; N 14, 52; N 14, 50a; N 14, 50b; N 6, 33b; N P, 5; JG 1a, 1b, 1c; L 19b, 2aI; L 1a-m; L 4, 40; A 10, 4; S 2, 5, 43; Wi 6; RND 20; Vld.; monogr.] I-8
been been: bēīn (Meerssen) been [SGV (1914)] III-1-1
been, beenderen knook: kneuk (Meerssen), knook (Meerssen) beenderen [N 10a (1961)] || benen, been (Frans: un os) [knook, knowk, been, bot] [N 10 (1961)] III-1-1
beet, hap hapje: hepke (Meerssen) hap; Hoe noemt U: Zoveel als men in één keer afbijt of in de mond neemt (hap, beet, knap, kneuvel) [N 80 (1980)] III-2-3
bef bef: bef (Meerssen), borstpartij: borsjpartie (Meerssen) bef [bavetje, sammezetje, bandje] [N 23 (1964)] || een bef [N 59 (1973)] III-1-3
begeerlijk begeerlijk: begeerlijk (Meerssen), begêrlik (Meerssen) begeerig [SGV (1914)] || begeerlijk [SGV (1914)] III-1-4
begeleider van het baldakijn hemelwacht: hemelwach (Meerssen) De begeleiders van de hemel, bijvoorbeeld vier leden van de schutterij [hiëmelwach]. [N 96C (1989)] III-3-3
begijn begijn: un begien (Meerssen) De bewoonster van een begijnhof [begien]. [N 96D (1989)] III-3-3