e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q099p plaats=Meerssen

Overzicht

Gevonden: 3341
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
basiliek basiliek (<lat.): un bazieliek (Meerssen) Een basiliek. [N 96A (1989)] III-3-3
bed bed: be̝ͅt (Meerssen) bed [RND] III-2-1
bedelmonnik soepbroeder: unne sapbroor (Meerssen) Een bedelmonnik [sopbroêder]. [N 96D (1989)] III-3-3
bedelpater bedelpater: unne bedelpaater (Meerssen) Een pater van een van de bedelorden. [N 96D (1989)] III-3-3
bedevaart bedeweg: beiweeg (Meerssen), bêweeg (Meerssen) bedevaart [SGV (1914)] || Een bedevaart, pelgrimstocht, pelgrimage [beevaart, bèèvert, bidvaart, beeweg, beevaart, begankenis]. [N 96C (1989)] III-3-3
bediend worden bediend worden: bedeent weerre (Meerssen) Bediend worden, berecht worden, de laatste sacramenten ontvan-gen. [N 96D (1989)] III-3-3
bedienen bedienen: eemes bedeene (Meerssen) Iemand bedienen, berechten, iemand de laatste sacramenten toedienen. [N 96D (1989)] III-3-3
bedorven ei bedorven eieren: bǝdǫrvǝ ęi̯ǝr (Meerssen), rotte eieren: rǫtǝ ęi̯ǝr (Meerssen), vuile eieren: vul ęi̯ǝr (Meerssen) [N 19, 54d; L 6, 39; S 31; monogr.] I-12
bedriegen bedriegen: bedreege (Meerssen) bedriegen [SGV (1914)] III-1-4
bedrijfsgedeelte van het boerenhuis stallen: štɛl (Meerssen) Bedoeld wordt het geheel van stallen en schuur dat achter het woonhuis gelegen is. Bepaalde benamingen zijn specifieke termen voor het bedrijfsgedeelte. Andere opgaven daarentegen zijn algemener en geven daarmee aan dat er voor de bedrijfsgebouwen geen aparte benaming bestaat, ze zijn ook in gebruik voor de boerderij in het algemeen, geven een opsomming van de voornaamste bedrijfsgebouwen of -ruimten (vandaar ook veel meervoudsvormen), verwijzen naar een belangrijk deel van de bedrijfsruimten (zoals de binnenhof of de dorsvloer) of wijzen op dat deel van het complex dat direct aan het woonhuis aansluit (zoals het stookhuis). [N 5A, 31; N 5,126; monogr.] I-6