e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
vademen (de/een) naald(e) invamen: dǝ nalt envē̜mǝ (Tegelen), dǝ nǫalt envē̜mǝ (Valkenburg), dǝ nǫalt evęǝmǝ (Heerlerheide), dǝ nǭj envē̜mǝ (Sittard), dǝ nǭlj envē̜mǝ (Geleen, ... ), dǝ nǭlt envēmǝ (Maastricht), dǝ nǭlt envē̜mǝ (Klimmen, ... ), dǝ nǭltj envāmǝ (Baexem), dǝ nǭltj envē̜mǝ (Roggel, ... ), eŋ nǫlt e(n)vē̜.mǝ (Kerkrade), nǭlj envē̜mǝ (Herten, ... ), nǭlžǝ īnvē̜mǝ (Lanaken), ęjn nāltj envē̜mǝ (Maasniel), ęjn nǭlj envē̜mǝ (Heel, ... ), ęjn nǭlt envē̜mǝ (Bunde, ... ), ęjn nǭltj envē̜mǝ (Beegden, ... ), ęjnǝ nǭltj envē̜mǝ (Maxet), ǝn nø̜̄lt ęvē̜.mǝ (Aubel), ǝn nø̜̄lt ęvē̜mǝ (Kelmis), ǝn nǫlt ē̜vē̜mǝ (Montzen), ǝn nǭ(l)jǝ envēmǝ (Maastricht), ǝn nǭj evē̜mǝ (Oirsbeek, ... ), ǝn nǭlj(t) envē̜mǝ (Elsloo), ǝn nǭltj envē̜mǝ (Meers, ... ), ǝn nǭltj evē̜mǝ (Puth), ɛjn n ̇ǭltj e.nv ̇ē̜mǝ (Linne), (de/een) naald(e) vamen: dǝ n ̇ǭlj vē̜.mǝ (Baexem), dǝ n ̇ǭlj vɛ̄.mǝ (Nieuwstadt), dǝ nalt vē̜mǝ (Blerick, ... ), dǝ nø̜lt vē̜mǝ (Montzen), dǝ nōǝlt viǝmǝ (Heerlerheide), dǝ nǫalt vē̜mǝ (Hoensbroek, ... ), dǝ nǫaltj vē̜mǝ (Nuth), dǝ nǫlt vē̜mǝ (Meijel, ... ), dǝ nǫlt vɛ̄mǝ (Wanssum), dǝ nǭ.l(t)j v ̇ē̜mǝ (Heythuysen), dǝ nǭl vēmǝ (Boorsem), dǝ nǭlj v ̇ē̜mǝ (Panningen), dǝ nǭlj vɛ̄mǝ (Heel), dǝ nǭlt vāmǝ (Valkenburg), dǝ nǭlt vējmǝ (Voerendaal), dǝ nǭlt vē̜mǝ (Baexem, ... ), dǝ nɛlt vē̜mǝ (Sint-Martens-Voeren), eŋ nǫlt vāmǝ (Heerlen), eŋ nǫlt vē̜.mǝ (Kerkrade), eŋ nǫlt ˲vē̜mǝ (Rimburg, ... ), nolt vē̜mǝ (Bleijerheide), nǭj vē̜mǝ (Geleen, ... ), nǭl vięmǝ (Meeuwen), nǭlj vē̜mǝ (Lutterade), nǭljt vɛ̄mǝ (Schinnen), nǭlt vē̜mǝ (Kesseleik), nǭltj vɛ̄mǝ (Peij), ęjn nǭj vē̜mǝ (Limbricht), ęjn nǭldjǝ v ̇ēmǝ (Boeket), ęjn nǭlj vē̜mǝ (Grathem, ... ), ęjn nǭlt vē̜mǝ (Baarlo, ... ), ęjn nǭltj vē̜mǝ (Neeritter), ęjnǝ nǭltj vē̜mǝ (Tungelroy), ęn nalt vē̜mǝ (Horst), ęŋ nǫlt vē̜mǝ (Bocholtz), ǝ nǭlt vē̜mǝ (Benzenrade), ǝn nalt vē̜mǝ (Tegelen), ǝn nalt vē̜mǝn (Velden), ǝn nalt vɛ̄mǝ (Sevenum), ǝn nølt v ̇ē̜mǝ (Gulpen, ... ), ǝn nęlt vɛ̄mǝn (Remersdaal), ǝn nǫlt vē̜mǝ (Broekhuizen, ... ), ǝn nǫlt vɛ̄mǝ (Venray), ǝn nǭl vē̜mǝ (Bunde, ... ), ǝn nǭlj vē̜mǝ (Berg, ... ), ǝn nǭlt vē̜mǝ (Klimmen, ... ), ǝn nǭlt vɛ̄mǝ (Mheer), ǝn nǭltj vēmǝ (Nederweert), ǝn nǭltj vē̜mǝ (Roggel), ǝn nǭltj vī.mǝ (Weert), ǝnǝ nǭltj vęj.mǝ (Haelen), de naalde indoen: dǝ nøl endun (Diepenbeek), dǝ nø̜l endøn (Tongeren), derin krijgen: trēn kręjgǝ (Beverst), door de naald doen: dør dǝ nolt dōǝn (Broekhuizen), dø̜r dǝ nǭlt dun (Geysteren, ... ), door de naald halen: dur dǝ nǭlt hūlǝ (Eijsden), door de naald steken: dør dǝ nǫlt stē̜kǝ (Blitterswijck), dōr dǝ nalt štē̜kǝ (Tegelen), dōr dǝn nǭlt stē̜kǝ (Blerick), door de oog van een naalde steken: d ̇ōr dǝ ǭx vān ǝn nǫwjǝ stēkǝ (Sint Pieter), door die naalde krijgen: dōr di-j nǭlj krīgǝ (Echt), door een oog van een naalde invamen: dōr ǝ ǫwx vān ǝn nǭljǝ envēmǝ (Maastricht), door een/de naald vamen: dōr dǝ no.lt vē̜mǝ (Tegelen), dūr ǝn nǭltj vēmǝ (Weert), door het gaatje van de naald steken: dōr ǝt gɛtjǝ van dǝ nalt stɛ̄kǝ (Maasbree), door het lokje steken: dōr ǝt l ̇ø̜̄kskǝ st ̇ēkǝ (Heugem), door het oog van de naald doen: dōr ǝt awx van dǝ nǭlt dǭn (Venlo), door het oog van de/een naald(e) steken: door het oog van de/een naald(e) steken (Neerpelt), duǝr ǝt ōx van ǝn nǫalt štē̜kǝ (Hoensbroek), dø̜r ǝt uǝx van dǝ nǫlt stē̜kǝ (Bergen), dōr hǝt oax van dǝ nǭlt stē̜kǝ (Heel), dōr ǝt awx van dǝ nǭlt stē̜kǝ (Velden, ... ), dōr ǝt awx van dǝ nǭltj stē̜kǝ (Heythuysen), dōr ǝt awx van ęjn nǭlj štē̜kǝ (Roermond), dōr ǝt awx van ęjn nǭlt stē̜kǝ (Egchel), dōr ǝt awx van ęjn nǭlt štē̜kǝ (Panningen), dōr ǝt awx van ǝn nǭltj stē̜kǝ (Nederweert), dōr ǝt ōx v ̇ān dǝ nǭ.jǝ stēkǝ (Wolder / Oud-Vroenhoven / Wiler), dōr ǝt ǫwx van dǝ nǭlžǝ štēkǝ (Heer), dōr ǝt ǫwx van ęjn nǭlj štē̜kǝ (Horn, ... ), dōr ǝt ǫwx van ǝn nǭj štē̜kǝ (Obbicht), dōr ǝt ǭx van dǝ nǭlt štēkǝ (Meerssen), dōǝr hǝt ǫwx van ǝn nalt stē̜kǝ (Velden), dōǝr ǝt uǝx van ǝn nalt stē̜kǝ (Horst), dǫǝr ǝt ūx van ǝn nalt stē̜kǝ (Sevenum), door het oog van een naald vamen: dǭr ǝt awx van ǝn nǭlt vē̜mǝ (Venlo), doorkrijgen: dørkrē̜gǝ (Koninksem), dōrkręjǝn (Peer), doorsteken: dø̄rstē̜kǝ (Halen), durch het oog van de naald duwen: dørǝx ǝt ǫwx van dǝ nø̜lt d ̇ūwǝ (Epen), durch het oog van de/een naald steken: dørǝx ǝt ōx van eŋ nǫlt štēkǝ (Schaesberg), dørǝx ǝt ǫax vān ǝnǝ nǭlt štē̜kǝ (Heerlerheide), dø̜rǝx tōw van dǝ nęlt štē̜kǝ (Gemmenich), erdoor krijgen: ǝrdōr krīgǝn (Overpelt), erin kunnen: ǝren kanǝn (Heusden), gevaamd krijgen: gǝvęjmt krigǝ (Maasmechelen), in (de) naald(e) krijgen: en dø̜ naǝl krēgęn (Oostham), en dǝ nøl krīgǝ (Hamont), en dǝ nø̄l kręjgǝn (Wijchmaal), en dǝ nø̜l kręjgǝ (Neerhespen), en dǝ nø̜lt krīgǝn (Eksel), en dǝ nǭl krīgǝ (As), en nal krē̜gǝn (Tessenderlo), in de naald kunnen: en dǝ nālt kanǝn (Bocholt), in de naald(e) steken: en dǝ nølšǝ stɛ̄kǝ (Eigenbilzen), in de naald(e) steken (Hopmaal, ... ), in de naald(e) vamen: en dǝ nǭlj(t) vē̜mǝ (Stein), en dǝ nǭlt vē̜mǝ (Neerbeek), in dǝ nǫlt ˲vē̜mǝ (Gennep), in de/een naald(e) doen: en dǝ nalt dōn (Tegelen), en dǝ nǫlt duǝ (Kerkrade, ... ), en dǝ nǫlt dū (Meijel), en dǝ nǭj dōn (Sittard), en dǝ nǭljt dōn (Roermond), en dǝ nǭlt dōn (Houthem, ... ), en dǝ nǭlt dūn (Afferden), en ǝ nǭ.l(t)j dōn (Heythuysen), in de/een naald(e) doen (Neerpelt, ... ), ęn dǝ nǫǝlžǝ dūn (Bilzen), in oog van de naald steken: en ǫax van dǝ nǭlt štēkǝ (Voerendaal), indoen: e.ndyn (Zolder), endu (Beringen), endun (Jeuk, ... ), endōn (Waasmont), endū (Vaals), endūn (Eksel), endǫwn (Paal), indoen (Loksbergen), ęjnduwn (Veulen), ęjndøn (Hoepertingen), ęjndűn (Schulen), ęndūn (Bilzen, ... ), ɛndyn (Tongeren), inkrijgen: enkrēgǝ (Sint-Truiden), enkręjgǝ (Kuringen, ... ), ēnkrēgǝn (Hoeselt), ē̜nkrē̜gǝ (Gelinden), ęjnkręjgǝ (Hoepertingen), ęnkręgǝ (Wellen), inrijen: eri-jǝ (Klimmen), inrijgen: ęjnręgǝ (Heers), insteken: enstēkǝ (Tessenderlo), enstē̜kǝn (Achel), enstīkǝ (Houthalen), ęjnsti-jǝkǝ (Wellen), invamen: e.v ̇ē̜mǝ (Moresnet), ejnvø̄mǝ (Herderen), env ̇ēmǝ (Nederweert), enveęmǝ (Tegelen), enveǝmǝ (Lutterade), envimǝ (Bocholt), envāmǝ (Tungelroy), envē.mǝ (Boshoven, ... ), envēmǝ (Boshoven, ... ), envē̜mǝ (Boukoul, ... ), envē̜mǝn (Reuver), envęjmǝ (Horn), envęǝmǝ (Heerlen), envīmǝ (Panningen), envīmǝn (Bree), envīǝmǝ (Altweert, ... ), envǫwjǝmǝ (Moelingen), envɛǝmǝ (Maasmechelen), evē̜mǝ (Heerlerheide, ... ), evęjmǝ (Amby), evęǝmǝ (Heerlen), eŋvē̜mǝ (Lanklaar), invamen (Maastricht), invęmǝ (Oost-Maarland), invɛ̄mǝ (Gronsveld), iǝnvēmǝn (Neerpelt), ēnvø̄mǝn (Neerpelt), ēŋvēmǝ (Maastricht), ē̜vē̜mǝ (Henri-Chapelle), ęnveǝmǝ (Maasmechelen), ęnvęmǝ (Rekem), ęvē̜.mǝ (Aubel), ęvē̜mǝ (Montzen), ǝnfīmǝ (Hasselt), ẽfẽmǝ (Welkenraedt), naald derdoor krijgen: nul tǝrdōr kręjgǝ (Beringen), ogen: ø̜̄gǝ (Sittard), rijgen: ręjgǝ (Jeuk), steken: stēkǝn (Opglabbeek), štɛ̄.kǝ (Mechelen), steken door het oog van een naald(e): stēkǝ dōr ǝt ǭx vān ǝn nǭlt (Wyck), štē̜kǝ dōr ǝt awx van ęjn nǭlj (Roermond), vamen: fęǝmǝn (Kaulille), v ̇ē̜jmǝ (Maasniel), vamen (Genk, ... ), vimǝ (Bree), vięmǝn (Rotem), viǝmǝ (Lozen), vø̜jmǝ (Zichen-Zussen-Bolder), vø̜mǝ (Val-Meer), vē.mǝ (Boshoven, ... ), vēmǝ (Elsloo, ... ), vē̜jmǝ (Lanaken), vē̜mǝ (Belfeld, ... ), vē̜mǝn (Stramproy), vęjmǝ (As, ... ), vęǝmǝ (Bleijerheide, ... ), vīmǝ (Gruitrode), vīmǝn (Hamont, ... ), vīǝmǝ (Altweert, ... ), vɛ̄mǝ (Eijsden, ... ), vamen door een naald: vē̜mǝ dōr ǝn nǭltj (Holtum) Een draad door het oog van een naald halen. In dit lemma zijn de objecten draad, garen, draad garen, vaam, vaam garen niet gedocumenteerd. [N 59, 68; N 62, 10; L 8, 29; L B1, 76; MW; monogr.] II-7