e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q001p plaats=Zonhoven

Overzicht

Gevonden: 5466
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
armbestuur arme, de ~: ermen (den) (Zonhoven) de instelling die zich tot doel stelt arme mensen te ondersteunen [arme, armekom-mer, grootvaal, armbestuur] [N 90 (1982)] III-3-1
arme mens arme mens: nən ɛrəmə mens (Zonhoven) een arme mens [ZND 32 (1939)] III-3-1
armleuning leun: leun (Zonhoven), leuning: leuning (Zonhoven) leuning III-2-1
armoede armoede: eͅrəmuj (Zonhoven) armoede [ZND 32 (1939)] III-3-1
armvol armvol: (h)é.llever (Zonhoven), ervel (Zonhoven), eͅrvəl (Zonhoven, ... ), é.rrevel (Zonhoven), ęrǝvǝl (Zonhoven), ɛrvǝl (Zonhoven), ɛrvəl (Zonhoven, ... ) armvol [ZND 01 (1922)], [ZND 01u (1924)] || de hoeveelheid die men met de armen kan omvatten [armvol, elver, ervel, speet] [N 91 (1982)] || De hoeveelheid stro of aren die men in de armen kan vasthouden. Zie ook het lemma ''handvol hooi'' (5.1.4) in aflevering I.3. [N 7, 58; L 1, a-m; L 1u, 8; L A1, 88; Wi 51; monogr.] || ervel, armvol I-4, III-4-4
arresteren aanhouden: aanhouden (Zonhoven), də ples het əm āgāgə (Zonhoven), də ples hetøm angəhājə (Zonhoven) De politie heeft hem aangehouden. [ZND 33 (1940)] || iemand in hechtenis nemen [bekommeren, arresteren] [N 90 (1982)] III-3-1
as assen: (d)āsə (Zonhoven) as [ZND 32 (1939)] III-2-3
as van het vuur as: ás (Zonhoven), ás van ¯n segrèt:as van een sigaret  ás (Zonhoven) as || rest na verbranding III-2-1
as, spil van de rol top: top (Zonhoven) De in dit lemma verenigde termen betreffen ofwel (elk van) de twee, als as fungerende pinnen in de uiteinden van de houten rol, ofwel de as van de ijzeren paarderol. [JG 1a; JG 1b add.; N 11A, 184e; monogr.] I-2
asarm spit: spēǝt (Zonhoven) Elk van de uiteinden van de as die door de naven steken. Een asarm is steeds van metaal. [N 17, 53; N G, 48d; monogr] I-13