e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q202p plaats=Eys

Overzicht

Gevonden: 5461

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
(blijven) plakken (blijven) hangen: ha.ŋə blī.və (Eys), (blijven) plekken: plekke (Eys), pleͅ.kə (Eys) lang in een café blijven zitten of lang bij iemand op bezoek blijven [plakken] [N 87 (1981)] III-3-1
(de kapsule) in de klok stoppen draaien: driene (Eys), in de uur werpen: də h‧øͅls ˂e.n də ‧uər weͅ.rəpə (Eys) de ijzeren kapsule (met ring) in de klok stoppen? [N 93 (1983)] III-3-2
(eieren) leggen (eieren) leggen: eier lekke (Eys), ze gaat leͅ.agə (Eys), ze gaat l‧ɛgə (Eys) Hoe heet verder: eieren leggen? [N 93 (1983)] III-3-2
(geen) waarde (geen) waarde: dat hat gîng wêjed (Eys) waarde (dat heeft geen ~) [SGV (1914)] III-3-1
(het) lossen lossen: lossen (Eys), loͅ.sə (Eys) het lossen zelf? [N 93 (1983)] III-3-2
(iets) bevinden keuren: kuuren (Eys), vaststellen: va.sšt‧ɛlə (Eys), zien: (zien).  zi.ə (Eys) vaststellen als resultaat van een waarneming of onderzoek [bevinden, keuren] [N 85 (1981)] III-1-4
(ijzeren) kapsule huls: hulst (Eys, ... ), (v.).  h‧øͅls (Eys) de ring in een ijzeren kapsule stoppen? [N 93 (1983)] || Hoe heet die kapsule? [N 93 (1983)] III-3-2
(melk) voederen voederen: voore (Eys), v‧ōrə (Eys) Hoe heet verder: het opgeven van die melk aan de jongen? [N 93 (1983)] III-3-2
21-jan fakkeloptocht: fakəloptoͅx (Eys) 21 januari. [N 88 (1982)] III-3-2
<naam> <naam>: (m.).  šatr‧uu̯ə (Eys), coppi: Coppi (Eys), diepe, een ~: (m.).  d‧ēpə (Eys), donkele, een ~: do.ŋkələ (Eys), grijze, een ~: gr‧īs (Eys), merckx: Merckx (Eys), namensdag: namensdaag (Eys), namesdaag (Eys), nāməsdāx hoͅtə (Eys), namensdag houden: nāməsdāx hoͅtə (Eys), nul-een: dər 01 (Eys), orlans: (m.).  ‧oͅrlēa.ns (Eys), pijnenburg: Pijnenburg (Eys), post: Post (Eys), sjek: (m.).  šeͅ.k (Eys), vitvot: (v.).  we.t˃vo.t (Eys), zesendertig: dər 36 (Eys), {ja}: ja (Eys, ... ), (twee laatste cijfers).  ja (Eys), {nee}: nee (Eys, ... ) Een naamfeest, naamdag [vernamsdaag, nametsdaag]. [N 96C (1989)] || Elke duif heeft bij de duivesporter in de regel een naam. Indien U hiervoor benamingen kent, die: afgeleid zijn van het ringnummer, geef hiervan dan een/enkele voorbeeld(en)? [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)] || Elke duif heeft bij de duivesporter in de regel een naam. Kent U hiervoor benamingen die: afgeleid zijn van het ringnummer: ja of nee? [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)], [N 93 (1983)] || Feest vieren op de dag gewijd aan de heilige wiens naam men draagt [besteken]. [N 88 (1982)] III-3-2