e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q095p plaats=Maastricht

Overzicht

Gevonden: 8094

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
(blijven) plakken (blijven) hangen: blieve haange (Maastricht), (blijven) plakken: blieve plakke (Maastricht), blievə plakkə (Maastricht, ... ), blievə plàkkə (Maastricht), plakke (Maastricht, ... ), plakkə blievə (Maastricht), plàkkə (Maastricht), plakpleister (zn.): vgl. Maastricht Wb. (pag. 323): plakpleister, plakplaoster, b) plakker: zouw t dich noe hoes tied weurde, lielike -?  plakplaoster (Maastricht) lang in een café blijven zitten of lang bij iemand op bezoek blijven [plakken] [N 87 (1981)] III-3-1
(iets) bevinden bevinden: bevinde (Maastricht), goedkeuren: goodgekäörd (Maastricht), keuren: kaöre (Maastricht), kōren (Maastricht), kōrə (Maastricht), käöre (Maastricht, ... ), käörə (Maastricht, ... ), kèùrə (Maastricht), ondervinden: oondərvində (Maastricht), vaststellen: vàsstèlle (Maastricht) vaststellen als resultaat van een waarneming of onderzoek [bevinden, keuren] [N 85 (1981)] III-1-4
(kleine) zelfstandige middenstander: middestender (Maastricht), winkelier: winkelier (Maastricht) Noem het (dialect)woord voor: een kleine zelfstandige? [middenstander] [N 102 (1998)] III-3-1
(met) het hoofd stoten boezen: bòjse (Maastricht), botsen: bŏtsen (Maastricht), urgens tege bōtsen (Maastricht), stoten: kop stoete (Maastricht), met de kop stoete (Maastricht, ... ) stoten: het hoofd stoten (kinderwoord) [boetse, zijn eige boetse] [N 10 (1961)] || stoten: met het hoofd stoten [boetse, erges teege boetse] [N 10 (1961)] III-1-2
(met) stevige benen flinke poten: heer heet n paar flinke pūū (Maastricht), met twee benen: met twie bein (Maastricht), palen: paole (Maastricht), stevig op de poten: heer steit stevig op ze puu (Maastricht), stevige benen: met stevige bein (Maastricht), stompels: stumpele (Maastricht), vast op de benen: vas op zien bééjn (Maastricht) benen: met stevige benen [hij is gestapeleerd] [N 10 (1961)] III-1-1
(persoon met) bleek, flets gezicht bleekneus: bleikneus (Maastricht), bleekschijter: bleiksjieter (Maastricht) bleek (hij ziet er bleek uit) [N 37 (1971)] III-1-2
(zich) bukken (zich) bukken: bukken (Maastricht), zich bökke (Maastricht), ziech bòkke (Maastricht) bukken, zich bukken [bukke, bokke] [N 10 (1961)] III-1-2
-> [wld iii 2.2] - wld iii, 2.2 !: doapkleidsje (Maastricht), doapmötske (Maastricht), dook (Maastricht), doupkleid (Maastricht), doupmutske (Maastricht), duipdeikensje (Maastricht), duipdook (Maastricht), duipkleidsje (Maastricht), duipklëdsje, dèùpklétsje (Maastricht), duipmötske (Maastricht), duipmütske, dèùpmötske (Maastricht), duipsjaal, dèùpsjaal (Maastricht), döpdeke (Maastricht), e duipkleidsje (Maastricht), e duipmötske (Maastricht), e zeiverlepke (Maastricht), falie (Maastricht), kinsdook (Maastricht, ... ), luier (Maastricht, ... ), luur (Maastricht), navelbensje (Maastricht, ... ), navelbändsje (Maastricht), navelbëndsje, nāāvelbèndsje (Maastricht), nēūsdook (Maastricht), slabberke (Maastricht, ... ), unne dook (Maastricht), unne kinskörref (Maastricht), ut navelbendsje (Maastricht), windel (Maastricht, ... ), wīndel (Maastricht), zeiverlepke, zééverlèpke (Maastricht), zeiverlèpke (Maastricht, ... ) dekentje waaronder de dopeling naar de kerk wordt gedragen [N 25 (1964)] || doek, witte ~ die men het kind als een schortje voor de borst speldt [speet, spit] [N 25 (1964)] || doopjurkje [deumhemke] [N 25 (1964)] || doopmutsje [N 25 (1964)] || luier [winjel, luur, kindsdoek, psidoek, huik] [N 25 (1964)] || navelbandje [nagelbendje] [N 25 (1964)] || rouwsluiter(s) aan een hoed [N 25 (1964)] || slabje, morsdoekje voor kinderen [slabbertje, slabberlepke, zeiverlepke, slepke, bavet(sje) [N 25 (1964)] III-1-3
21-jan fakkeloptocht: fakkeloptoch (Maastricht) 21 januari. [N 88 (1982)] III-3-2
<naam> <naam>: ene naomdaag (Maastricht), naomfees (Maastricht), Z. meij II.  naomsdaag (Maastricht), besteken: besteken (Maastricht), bəstēkə (Maastricht, ... ), mei: mei (Maastricht, ... ), mei vieren (Maastricht), menne mei (Maastricht), mèj (Maastricht), ne mei (Maastricht), Veer höbbe gistere mne meij gevierd, Sint-Jaan.  meij (Maastricht), mei vieren: mei vieren (Maastricht), pot: poͅt (Maastricht) De voornaamste plaats in bepaalde spelen [heek]. [N 88 (1982)] || Een naamfeest, naamdag [vernamsdaag, nametsdaag]. [N 96C (1989)] || Feest vieren op de dag gewijd aan de heilige wiens naam men draagt [besteken]. [N 88 (1982)] || Mei: b) naamdag. || Naamdag: de dag van iems. beschermheilige. III-3-2