e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
huichelen anders voordoen: angers veurdōōn (Posterholt), belazeren: belazere (Venlo), bezeiken: beséke (Vaals), blagueren (< fr.): blàsjéére (As, ... ), bohei: behei (Maastricht), bohei slaan: bəhēͅ.i̯ šloͅ.a (Eys), bougeren (< fr.?): boesjeeru (Brunssum), boesjere (Lutterade), bouzjeren (Born, ... ), bŏĕsjōērə (Epen), Note v.d. invuller: hij gaf er niets om: hae boezjeerdje dr neet ôm.  boezjere (Herten (bij Roermond)), comedie spelen: keméde spele (Hoeselt), de fijne uithangen: de fi-jne ûthange (Bree), de grote jan uithangen: də groetə Jāān oethāāngə (Maastricht), de grote man spelen: de groote man sjpelə (Oirsbeek), de hypocriet uithangen: d⁄n hiepokriet oethaange (Maastricht), dich bezeiken: ps. invuller heeft geen antwoord gegeven op veinzen, maar wel de volgende uitdrukking: "hê wiltj tich bezeike"= geloof hem niet, hij veinst. Opm. arm.  dich bezeike (Buggenum), doen alsof: dee esof... (Beesel), doen es of (Maastricht), doēn asof (Venray), doon es of (Geulle), dōēn èzzòf (Maastricht), dōēë àlsŏf (Nieuwenhagen), du.ə eͅ.zoͅ.f (Eys), mar.: zie ook "huichelen"; cf. VD s.v. "veinzen"= 1. (onoverg.) huichelen; 2. (overg.) valselijk doen blijken (liefde veinzen 3. (overg.) het genoemde als schijn aannemen (veinzen te slapen, zich ziek veinzen)  dōēn asŏf (Gennep), doen of: dōēn of... (Amby), doen uitschijnen: du⁄n oetschijnen (Eksel), fel doen: fel doen (Hoeselt), femelen: feeme (Geulle), feemele (Herten (bij Roermond), ... ), feemələ (Montfort, ... ), femele (Nunhem, ... ), femelen (Ospel), fie.mələ (Kelpen), fiemele (Haelen, ... ), fieëmele (Waubach), fiêmele (Bree), fië-jmele (Schaesberg), féémelə (Doenrade), fijn voordoen: fīēn veurdoon (Posterholt), fladderen: fladdere (Sevenum), flemen: fliejemə (Schinnen), flinsen: flinsje(n) (Schinveld), gebaren: gebeere (Heek), gebiere (Gronsveld, ... ), gebieren (Amby), gebière (Schimmert), gebiëre (Zonhoven), gəbijərə (Loksbergen), ww; cf. Schuermans p. 140, s.v. "geberen"(ook gebaren) = (o.a.) veinzen  gebiere (Heerlen), get menen: get meine (Melick), get van zijn jan maken: get vaan zene jaan make (Maastricht), get wijs maken: gèt wies maakə (Maastricht), groot doen: graot doon (Montfort), groot doon (Sittard), groots doen: gröts doen (Venray), honing om de mond strijken: de honing omme mondj sjtrieke (Nunhem), hoog vliegen: hoeg vleegə (Maastricht), huichelen: huchele (Echt/Gebroek, ... ), huichele (Amby, ... ), huichelen (Born, ... ), huichelə (Oirsbeek), huichələ (Heel, ... ), huichələn (Urmond, ... ), huigele (Maastricht, ... ), huigələ (Schinnen, ... ), huijgele (Meijel), hujchələ (Maastricht), huuchele (Munstergeleen, ... ), huuchelen (Geleen, ... ), huugele (Tungelroy), huugələ (Montfort), hŭŭchele (Simpelveld), häu’chele (Bleijerheide, ... ), höjchələ (Heerlen), (bijv.: dee is direkteur vaan ut schiethoes).  huichele (Maastricht), of: heucheln (du.)  häu’chele (Chèvremont), veinzaard = hüchelär  hüchele (Heerlen), zie huichele  huuchele (Sittard), in de kont kruipen: (= plat gezegd).  in de koont kroepe (Caberg), inbeelden: i beelde (Wijlre), i-bilde (Kerkrade), i.bilde (Vaals), inbildə (Meijel), kale kak hebben: kale kak höbbe (Maastricht), komedie spelen: kemedee sjpeele (Neer), kemedie sjpiele (Roermond), kemediespeule (Maastricht, ... ), kemeediespeule (Caberg), kəmēͅdispīlə (Meeuwen), konkelen: kōnkele (Caberg), kónkələ (Kapel-in-t-Zand), kontenkruipen: konte kroepe (Venray), kwezelen: kwezele (Horst, ... ), kwezelen (Heythuysen), kwieëzele (Gulpen), kwiēëzələ (Nieuwenhagen), kwîêzələ (Heerlen), lijm strijken: liem sjtrieken (Schinveld), luizig zijn: loeezig zin (Lottum), mooi voordoen: den kan zich moé vurdōēn (Oirlo), mooipraten: mòjpraotə (Gennep), muiken: mŏĕkkə (Meijel), cf. VD  moeke (Sevenum), net doen: nèt dōōn (Reuver), opscheppen: opschŭppe (Meerlo), opsjoppe (Merkelbeek), opsjöppe (Caberg, ... ), opsjöppə (Kapel-in-t-Zand), ópschöppe (Tienray), ópsjuppə (Meijel), opschepper: opschupper (Eys), opsjöpper (Maastricht), ploederen: ploedere (Klimmen), pochen: pochen (Ophoven), pretentie hebben: prətènsə hèmə (Loksbergen), schijnen: sgiene (Stein), schijnheilig zijn: sji-jnhèjlig zeen (As), schmeicheln (du.): sjmeiekele (Kessel), sjmeigelen (Geleen), smĭĕchele (Venray), Ge ku.nt smè.jchele wa ge wi.lt, ówwe zin kriede toch nie  smè.jchele (Gennep, ... ), schoon doen: oe v. boer  sjoen doee (Brunssum), siroop smeren: sjroep smeere (Caberg), stoefen: sjtoefə (Kapel-in-t-Zand), stoeffen (Jeuk), stuiten: sjtute (Geleen, ... ), sjtuute (Mheer), stuute (Caberg), uitgeven: oetgaeve (Geleen), vals spelen: vals spiêle (Bree), veel menen: cf. Meijels Wb. p. 86  veulmènje (Meijel), veinzen: veenze (Puth), veinse(n) (Blerick), veinze (Berg-en-Terblijt, ... ), veinze(n) (Obbicht), veinzen (Kesseleik, ... ), veinzə (Venlo), vienze (Gulpen, ... ), vèjnze (As), verbeelden: vərbeelə (Epen), verstellen: vgl. Hgd.  verschtelle (Heerlen), voor filou spelen: ps. deels omgespeld volgens Frings.  vø͂ͅr} floe sjpelen (Beegden), voordoen alsof: veurdoen és of (Maastricht), voorgeven: veurgaeve (Roermond), veurgeive (Vlodrop), veurgeve (Maastricht, ... ), vuergêve(n) (Schinveld), vuurgaeve (Weert), vuurgeëve (Waubach), voorstellen: vuirstélə (Loksbergen), wijsmaken: wîesmaake (Swalmen), zemelen: zêêmele (Swalmen), zich fijn voordoen: zich fien vŭrdōēn (Oirlo), zich fien vêûər doon (Thorn), zich fiën veurdoon (Maasbree), zich moé vŭrdōēn (Oirlo), zich goed voordoen: ze.x˃ go.t˃ vy.ərdu.ə (Eys), zich mooi voordoen: zich moj vurdoen (Meerlo), zich schoon voordoen: sich sjon vurdoeën (Wijlre), ze.x š‧øͅn vy.ərdu.ə (Eys), zich uitgeven voor: zich oetgĕuvuër (Merkelbeek), zich verbeelden: zich verbeelde (Horst), zich voordoen: zich veur-doon (Sevenum), zich vīērdoon (As), zich vuur doè (Heerlerbaan/Kaumer), zich väör doon (Echt/Gebroek), zich vèùrdoon (Sevenum), zich voordoen als: zich väöerdaoë es (Gulpen), zich voorgeven als: goof zich veur es... (Beesel), zich wat inbeelden: die beeldt zich wat in (Meeuwen), zich zo houden: zich zooə halde (Arcen) huichelen || huichelen, naar de mond praten || iemand enorm prijzen, vaak overdreven [ombragie maken] [N 85 (1981)] || veinzen [SGV (1914)] || voorgeven iets te zijn of te doen [veinzen, bouzjeren] [N 85 (1981)] || voorgeven iets te zijn of te doen [veinzen, bouzjezjeren] [N 85 (1981)] || zich anders en meer voordoen dan men is [kwezelen, femelen, huichelen] [N 85 (1981)] III-1-4