e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
inhalen aan hem doorrijden: ǫn ǝm dǫu̯rrē̜ǝ (Wilderen), afzetten: af˱zętǝ (Herk-de-Stad), doorgaan: dō.rgǫǝ.n (Wijchmaal), doorjagen: dørjǭgǝ (Wintershoven), doorlaten: dø̜rlōǝtǝ (Velm), doorsteken: dorstiɛ.kǝ (Guigoven), du̯orstē̜.kǝ (Herderen), dørsti.kǝ (Vliermaal), dø̜rstē̜.kǝ (Bilzen), dūǝ.rstē̜.kǝ (Genk), doorvaren: duǝrvǭ.rǝ (Riemst), dørvǭ.rǝ (Vliermaalroot), dørvǭǝ.rǝ (Vliermaal, ... ), dø̜.rvǭ.rǝ (Rijkhoven), dō.rvǭ.rǝ (Wimmertingen), dūǝ.rvǭ.rǝ (Kortessem), hem uitvaren: ǝm ǭǝ.t˲vǭǝ.rǝ (Gutschoven), inhouden: ęnhāǝ (Boekhout), kruisen: kri.sǝ (Wijshagen), langs hem doorvaren: laŋs ǝm dōǝ.rvā.rǝ (Eisden), laŋs ǝm dūǝ.rvā.rǝ (Opglabbeek), langs hem gaan: laŋs ǝm gōǝ.n (Uikhoven), langs steken: laŋs stē.kǝ (Maaseik), laŋs stīǝ.kǝ (Lanklaar, ... ), langs varen: laŋs ˲vā.rǝ (Maaseik, ... ), laŋs ˲vǭ.rǝ (Gellik), langsdoor varen: laŋs˱dūǝ.r vā.rǝn (Elen), laŋs˱dű̄ǝ.r vā.rǝ (Ellikom, ... ), links doorgaan: lɛŋs˱ dørgon (Henis), links hem doorvaren: lɛŋs ǝm dou̯.rvǭ.rǝ (Wijer), lɛŋs ǝm dø̜rvǭ.rǝ (Beverst, ... ), lɛŋs ǝm dō.rvǭ.rǝ (Jesseren), lɛŋs ǝm dūǝ.rvǭ.rǝ (Zutendaal), lɛŋs ǝm dǫu̯ǝ.rvǭ.rǝ (Hoepertingen), neven doorrijden: niǝvǝn dō.rrē̜ǝ (Koersel), niǝvǝn dō.rręi̯ǝ (Heusden), neven doorvaren: niǝvǝ dō.rvǭǝ.rǝ (Kerniel), nē̜vǝ dørvǭ.rǝ (Neerrepen, ... ), neven hem doorgaan: nē̜.vǝ høm duørguǝn (Zichen-Zussen-Bolder), neven hem doorvaren: niǝ.vǝn ǝm dǫu̯.rvǭ.rǝ (Voort), niǝvǝn ǝm dørvǭ.rǝ (Sint-Huibrechts-Hern), niǝvǝn ǝm dōrvǭ.rǝ (Borgloon, ... ), niǝvǝn ǝm dūǝrvǭ.rǝ (Zonhoven), niɛ.vǝn ǝm dou̯ǝ.rvǭ.rǝ (Wellen), nēǝ.vǝn ǝm dōǝ.rvǭǝ.rǝ (Heks), nē̜.vǝn ǝm dorvǭ.rǝ (Grote-Spouwen), nē̜.vǝn ǝm duɛrvǭ.rǝ (Hees), nē̜.vǝn ǝm dø.rvǭ.rǝ (Hoeselt, ... ), nē̜.vǝn ǝm dørvǭ.rǝ (Piringen), nē̜.vǝn ǝm dø̜rvǭ.rǝ (Martenslinde), nē̜.vǝn ǝm dō.rvǭ.rǝ (Waltwilder), nē̜vǝn ǝm dōǝ.rvǭǝ.rǝ (Rutten), nīǝ.vǝn ǝm dōrvǭ.rǝ (Houthalen), neven hem doorvoeren: neǝvǝn ǝm dǫu̯rvyi̯rǝ (Borlo), op u gaan trekken: ǫp ox˱ gǭǝn trękǝ (Kerkom), opzij uitgaan: ǫp˲zęi̯ ū.t˲guǝ.n (Vroenhoven), oversteken: ø̄.vǝrstiǝ.kǝ (Q165p  [Hopmaal]  ), ø̜i̯vǝrstēkǝ (Jeuk), te links doorgaan: tǝ lɛŋs˱ dou̯ǝ.rgǫnj (Alken), uit de baan varen: ø̜t ˲dǝ bǭǝn vǭǝ.rǝ (Kozen), ǫt ˲dǝ bǭǝn vǭǝ.rǝ (Mechelen-Bovelingen), uitrijden: ātrē̜ǝ (Montenaken), ǭǝ.trē̜ǝ (Rukkelingen-Loon), uitvaren: ǭǝ.t˲vǭǝ.rǝ (Gelinden), voor hem doorvaren: vør ǝm dø̄.rvǭrǝ (Diets-Heur), voor hem inrijden: vø̜r ǝm ęi̯.nrē̜ǝ (Sint-Lambrechts-Herk), voor hem invaren: vyǝ.r ǝm e.nvā.rǝ (Meeswijk), voorbijgaan: vǝrbē̜.guǝn (Buvingen), vǝrbɛ̄gǫn (Vorsen), voorbijrijden: vǝrbai̯.rai.i̯ǝ (Sluizen), vǝrbē̜.rē̜ǝ (Aalst, ... ), vǝrbē̜rē̜ǝ (Binderveld, ... ), vǝrbē̜ǝ.rē̜ǝ (Zepperen), vǝrbē̜ǝrē̜ǝ (Brustem), vǝrbęręi̯ǝn (Lommel), vǝrbī.rīǝn (Vucht), voorbijsteken: vǝrbai̯.stē̜.kǝ (Millen), vǝrbei̯stē.kǝ (Maasmechelen), vǝrbistē̜.kǝ (Molenbeersel), vǝrbē.stē̜.kǝ (Waltwilder), vǝrbē̜.stiǝ.kǝ (Broekom), vǝrbē̜.stiɛ.kǝ (Bommershoven, ... ), vǝrbē̜.stēǝ.kǝ (Helchteren, ... ), vǝrbē̜.st˙ē̜kǝ (Hechtel), vǝrbē̜stiǝkǝ (Boekhout, ... ), vǝrbē̜stē.kǝ (Kermt, ... ), vǝrbē̜stēkǝ (Duras, ... ), vǝrbē̜stēǝ.kǝ (Godschei), vǝrbē̜stēʔǝ (Kwaadmechelen), vǝrbē̜ǝ.stiǝ.kǝ (Kozen), vǝrbęi̯.stē̜.kǝ (Bilzen, ... ), vǝrbęi̯.stē̜.kǝn (Neerpelt), vǝrbęi̯.stē̜kǝ (Lanaken), vǝrbęi̯stē̜.kǝ (Munsterbilzen, ... ), vǝrbęi̯stē̜.kǝn (Achel, ... ), vǝrbęi̯stē̜kǝn (Heppen), vǝrbęi̯stē̜ǝ.kǝ (Romershoven), vǝrbī.stē̜.kǝ (Beek, ... ), vǝrbīstiǝ.kǝ (Dilsen), vǝrbīstē.kǝ (Opgrimbie), vǝrbīstēǝ.kǝ (Leut), vǝrbīstē̜.kǝ (As, ... ), vǝrbɛi̯.stē̜.kǝ (Lauw), vǝrbɛi̯.stē̜ǝ.kǝ (Koninksem), voorbijvaren: vørbē̜vǭrǝ (Kerkhoven), vǝrbai̯.vǭrǝ (Berg, ... ), vǝrbē̜i̯.vǭǝ.rǝ (Ulbeek), vǝrbē̜vǭ.rǝ (Vliermaalroot), vǝrbē̜ǝvǭǝrǝ (Brustem), vǝrbęi̯.vā.rǝn (Kleine-Brogel, ... ), vǝrbęi̯.vǭ.rǝ (Vlijtingen), vǝrbęi̯vā.rǝ (Neerharen), vǝrbī.vā.rǝ (Kinrooi, ... ), vǝrbī.vā.rǝn (Kaulille, ... ), vǝrbīvā.rǝ (Grote-Brogel), voorsteken: vøi̯rstē̜.kǝ (Donk), vørstēkǝ (Linkhout, ... ), vørstēʔǝ (Tessenderlo), vørstē̜.kǝ (Sluizen), vø̄.rstīǝ.kǝ (Lummen), vø̄rstēkǝ (Beringen, ... ), vø̄rstēę.kǝ (Rotem), vø̄rstēʔǝn (Oostham), vø̄rstē̜.kǝ (Berverlo, ... ), vø̄rstē̜.kǝn (Eksel), vø̄rstē̜kǝ (Loksbergen), vērstię.kǝ (Hasselt), vērstē.kǝ (Berbroek), vērstīǝ.kǝ (Kuringen, ... ), vīǝ.rstē̜.kǝ (As), voorvaren: vøi̯rvǭ.rǝ (Ordingen), vø̄rvǭ.rǝn (Achel), vērvǭǝ.rǝ (Schulen) Gaan twee karren achter elkaar en gaat de laatste vlugger vooruit dan de eerste, dan zal ze haar voorganger inhalen. [JG 1a, 1b] I-10