e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
mokken (de) lip laten hangen: d`r lup laote hange (Klimmen), de lip loate hange (Venray), de lup laote hange (Nederweert, ... ), de lup loaten hangen (Schimmert), dər-löp-lòətə-hángə (Heerlen), d⁄r lip laote hange (Gulpen), d⁄r lup laote hange (Klimmen), lip lòwətə hángə (Loksbergen), lup laote hange (Baexem), lup loate hange (Stein), ps. boven de a staat nog een ?; deze combinatieletter is niet te maken, omgespeld is het inderdaad een a.  de lŭp loaten hange (Stevensweert), (een) pannetje trekken: a pentje trēkke (Kerkrade), e penneke trekke (Wolder/Oud-Vroenhoven), e pènneke trekke (Heugem), pennəkə trekkə (Maastricht), (een) scheve mond trekken: schève mond trekke (Schimmert), bokken: boeke (Schinnen, ... ), bokke (Bunde, ... ), bokken (Born), bŏĕkə (Oirsbeek), bèèke (Venlo), bòèke (Posterholt), bókkə (Meeswijk, ... ), brokken: broeke (Swalmen), broekə (Kapel-in-t-Zand), brokke (Tungelroy), bròkke (Tungelroy), Stank dao neet te bròkke en kòm mit  bròkke (Echt/Gebroek), brommen: broeme (s-Herenelderen), bronken: broenke (Diepenbeek, ... ), bronke (Asenray/Maalbroek, ... ), bronke(n) (Obbicht), bronken (Hasselt, ... ), broonke (Elsloo, ... ), broonken (Sint-Odiliënberg), broonkə (Vlijtingen), broënke (Panningen), broŋkə (Opgrimbie), broŋkə (ww.) (Opgrimbie), brŏĕngkə (Niel-bij-St.-Truiden), brŏĕnke (Posterholt), brŏŏnke (Grevenbicht/Papenhoven), brunkə (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), brŭnke (Herten (bij Roermond), ... ), brŭnken (Urmond), brò.nke (Zonhoven), brònke (Genk, ... ), brónke (Leveroy, ... ), brônke (Altweert, ... ), prŏĕnke (Oirsbeek), cf. Schuermans p. 81 s.v. "bronken  brónken (Uikhoven), cf. WNT III-1, kol. 1525 s.v. "bronken - brunken"A. pruilen  broenke (Kortessem), ps. algemene opmerking: in vragenlijst staat een dubbele ? boven de o; waarschijnlijk niet goed genoteerd. Heb het geïnterpreteerd en ingevoerd als een: ø (dus niet omgespeld!).  brŏnke (Buggenum), ps. boven de a staat nog een ?; deze combinatieletter is niet te maken, omgespeld is het inderdaad een a.  brŏanke (Guttecoven), Waat zitste dao te brònke? Zek èns get. Brònkert: iemand die mokt  brònke (Echt/Gebroek), Z¯ès al drèè daag an ¯t broe.nke  broe.nke (Hasselt), de muil uitsteken: de moel uitstêke (Lutterade), een brib trekken: ën brib trèkkë (Tongeren), een gezicht wie zeven dagen regen trekken: héé trok e gezich wie zeve daag rege (Berg-aan-de-Maas), een lip trekken: ĕnnè lŭp trēkke (Schimmert), n lup trēkke (Gronsveld), ⁄n lup trekken (Eksel), een pannetje maken: e penneke make (Mheer), e penneke mäoke (Gronsveld), ee penke maake (Schinveld), ə pènkə makən (Urmond), een pannetje opzetten: e pänneke opzette (Caberg), een proetsmuil maken: ing proetsjmoel maake (Waubach), een prutlip trekken: n prutlip trèkke (Wijk), een scheef gezicht trekken: ei sjeif gezich trekke (Maasniel), een scheve muil trekken: n scheif moel trekke (Hoensbroek), een wijwatersvaatje maken: n wiewaatersveetsje maken (Maastricht), fotsen: fóts’n (Diepenbeek), frotten: frotte (Valkenburg), gezichter snijden: gezichter snieje (Stevensweert), giebelen: giebele (Blerick), granden: gra.ntje (Boukoul), grauwelen: grauwele (Berg-aan-de-Maas, ... ), Al pratend.  grawele (Neerbeek), grijnegel: grièniegel (Noorbeek, ... ), grijnen: greine (Gronsveld), griene (Oirsbeek), grijne (Maastricht), cf. WNT V kol. 723 s.v. "grijnen - grienen"3.  gryne (Gronsveld), grijnijzer: grieniesder (Neer), grieniezer (Neer), grijnzen: graaze (Maasbree), greizə (Venlo), greze (Merselo), grijze (Meijel, ... ), grijzen (Meeuwen), grizə (Meeuwen), gərensə (Niel-bij-St.-Truiden), grommen: groemme(n) (Schinveld), gromme (Weert), grómme (Maasbree), Opm. oo kort uitgesproken.  groomme (Sevenum), het is een echte pruim: t is ein echte proem (Venlo), het lipje laten hangen: t lupke laote hange (Obbicht), het prot in hebben: ət pròt ĭĕn émmən (Lommel), hokken: hokkə (Swalmen), huichelen: huigelle (Maastricht), iets zitten wringen: iets zitte vringe (Venray), iezegrim: iesegrim (Neer), iezegrimmen: iesegrimme (Stevensweert), janken: janke (Buggenum), jenken (Neerbeek), jènke (Klimmen), jemeren: jîêmere (Schinveld), jengelen: jengele (Neerbeek), kindsen: kinse (Zonhoven), knaaien: knaoie (Venray), knoaje (Merselo), kniezen: kneesje (Puth), kneetsjen (Meers), kneize (Caberg), kniesje (Schinnen), knynze (Gronsveld), knyze (Gronsveld), knoteren: knotere (Geleen, ... ), knoëtere (Gronsveld), knôtere (Sevenum), knôêtərə (Heerlerheide), cf. Schuermans p. 267 s.v. "knoteren  knoëtere (Gronsveld), knozelen: knoezjele (Kerkrade), krijten: krīēte (Venlo), kromme zin hebben: krom zin höbbe (Baexem), kuilen: kūūle (Roermond), lelijk kijken: liélik kīēke (Roosteren), lelijkerds vangen: leelekerds vange (Sevenum, ... ), lèllekers vange (Sevenum, ... ), lippen: lippe (Belfeld), luppe (Altweert, ... ), loeren: loore (Nederweert), lonken: loŋkə (Rekem), meken: meeke (Echt/Gebroek, ... ), mĕĕke (Echt/Gebroek), miemelen: miemele (Heerlen), mitschen: meetsje (Houthem), mietshe (Nieuwenhagen), miêjetsje (Eygelshoven), miêtsje (Kerkrade), miëtsche (Vrusschemig), mîêtsje (Klimmen), moffen: moeffë (Tongeren), móefe (Sint-Truiden), cf. VD s.v. "moffen"= (gew.) moefen = pruilen  mòffe (Zonhoven), mokken: moeke (Brunssum, ... ), moekke (Belfeld, ... ), moekken (Sint-Odiliënberg), mokke (Blerick, ... ), mokke(n) (Obbicht), mokken (Echt/Gebroek, ... ), mokku (Brunssum), mokkə (Doenrade, ... ), mōkke (Neeroeteren), mŏĕke (Baarlo), mŏĕkə (Reuver), mŏkke (Gulpen, ... ), mŭkke (Herten (bij Roermond), ... ), mòkke (As, ... ), mòkkə (Maastricht), mókke (Hunsel, ... ), mókkə (Heerlen, ... ), môeke (Swalmen), môkke (Neeritter, ... ), [verwijzing naar blz. 33]: De o van sjlok en andere dergelijke woorden wordt aldus ongeveer gevormd: men brengt de lippen vooruit in trompetvorm, de tong zo laag mogelijk.  mokke (Schinnen), Opm. o zweemt naar oe.  mokke (Buchten), ps. boven de a staat nog een ?; deze combinatieletter is niet te maken, omgespeld is het inderdaad een a.  mŏakken (Guttecoven), monken: moenke (Gulpen, ... ), moenkë (Lanklaar), moenkə (Maaseik), monke (Berg-en-Terblijt, ... ), monke(n) (Schinveld), moonke (Gronsveld, ... ), moŋkə (Rekem), mŏĕnkə (Loksbergen), mònke (Reuver), móngkə (Meeswijk), mónke (Heer, ... ), mónken (Uikhoven), mónkë (Tongeren), mônke (Mechelen), môokkə (Kelpen), ət moŋkə (Rekem), morksen: morkse (Heerlen, ... ), veroud.  morkse (Heerlen), mots-koppen: mùtskoppe (Beverlo), mots-muil maken: moetschmoel maake (Heerlen), motsen (<du.): mo.tsə (Maastricht), moetsche (Heerlen), moetse (Eys, ... ), moetsje (Asenray/Maalbroek, ... ), moetsə (Oirsbeek, ... ), moetze (Mechelen), moe’te (Bleijerheide, ... ), mootse (Maastricht, ... ), motse (Amby, ... ), motsen (Amby, ... ), motsə (Maastricht), motsən (Urmond), motze (Doenrade, ... ), mŏĕtse (Schimmert, ... ), mŏĕtsə (Epen), mŏĕtsən (Lommel), mu.tsə (Eys), mòtse (Maastricht, ... ), mòt⁄sə (Brunssum), mótse (Heer, ... ), mótsen (Horn), mótsə (Maastricht, ... ), môtse (Meerssen, ... ), mötse (Amby), cf. Rheinisches Wörterbuch V, pag. 1497 s.v. "mutzen"("motzen"): "durch ein schiefes Gesicht u. durch eigensinniges Schweigen seine Unzufriedenheit kundgeben  mōē.ëtse (Zonhoven), cf. VD (du.) s.v. "motzen"0.2 = mokken, pruilen  moetse (Valkenburg), oe diep  moete (Brunssum), mucksen (du.): moekse (Bilzen, ... ), mokse (Klimmen, ... ), mokse, moekse (Bocholtz), mok’se (Bleijerheide, ... ), muilen: moele (Schaesberg), naaswateren: naaswatere (Schimmert), netelig: niĕtelig (Horst), neulen: nööle (Middelaar), (= falmen)? ps. eerste letter is niet goed te lezen!  nööle (Sittard), neutelig zijn: neutelig zeen (Roermond), niesen: nieze (Nederweert), nirken: Mokken wordt niet gebruikt.  nirə ən (Tessenderlo), nurken: nərəkə (Loksbergen), nut kijken: nöt kieke (Baexem), oncontent: ôncôntent (Nunhem), over zijn naas afkijken: īēver zin naas aafkĭĕke (As), pinzen: volgens aut. inzake "peetsch"(huilster): "(Luxemb. Pinsch)"; cf. RhWb (VI), kol. 866, s.v."pinzen III"1. unterdrückt, eigensinnig, bösartig, drängend wegen einer Kleinigkeit weinen  peetsche (Heer), peetsje (Houthem), pēētsche (Schimmert), potten: potə (Martenslinde), pratten: pratte (Eksel, ... ), pratte/n (As), pratten (Eksel, ... ), prattë (Tongeren), prett’n (Diepenbeek, ... ), pràtte (As, ... ), pràtə (Loksbergen), preuzelen: preuzele (Sittard), protsen: proetsche (Schaesberg), proetsje (Rimburg), prutse (Schimmert), prötse (Valkenburg), protten: protte (Beverlo, ... ), prótte (Maastricht), próttən (Lommel), cf. Schuermans p. 511 s.v. "protten"= pruilen  protte (Gronsveld), pruilen: prele (Lottum), preulle (Tegelen), proe-le (Blitterswijck), proele (Afferden, ... ), proelen (Baarlo, ... ), proelle (Horst, ... ), proellen (Oirlo), proēle (Velden), proële (Boekend), prōēle (Sevenum), pruile (Oirlo, ... ), pruilen (Hoensbroek, ... ), prule (Baarlo, ... ), prulen (Blerick, ... ), pruu.le (Baarlo), pruule (Beegden, ... ), pruulen (Montfort), pruulle (Buchten), prūūle (Roermond, ... ), prūūlə (Venlo), prŭle (Venray), prôêle (Blerick), pröjle (Maastricht), prø͂ͅle (Griendtsveen), prüle (Blerick), prələ (Loksbergen), Opm. is oude benaming.  proelen (Heel), pruilen = zwijgend mokken; mokken is pruilen  prŭŭlle (Gennep), ps. of preele (is niet goed te lezen!).  proele (Sevenum), Ze proelde umda ze verlaore haj mit ga.nzeborde  proele (Gennep, ... ), zie proele  pruule (Gennep, ... ), pruimbomen (ww.): proemboome (Voerendaal), proemboume (Guttecoven), pruimen: proeme (Broekhuizen, ... ), proemen (Montfort), proemə (Doenrade), pruttelen: preutele (Munstergeleen), pruitele (Sint-Truiden), pruütele (Gronsveld), prùttele (Sint-Truiden), sipperlippen: subberluppe (Boeket/Heisterstraat), supperluppe (Altweert, ... ), stensen: sjte.nse (Boukoul), stieren: sjtiere (Vaals), stijfkoppen: steͅfkopə (Beringen), trekken: trékke (Nederweert), trutten: trutte (Neeritter), zaniken: zanike (Schaesberg), zanikke (Berg-aan-de-Maas, ... ), zeuren: zeure (Stevensweert), zich op de lip treden: zich oppe lup traeje (Herten (bij Roermond)), zich pinzerig aanstellen: zich peetsjerig aansjtèlle (Sittard), zijn lip laten hangen: lip laote hange (Tegelen), z`n lip laote haange (Maastricht), zi-jn lip loaten hange (Bree), zin lip laote hànge (As), zumpen: sòmpe (Afferden), zumpe (Neeritter, ... ), Waat stuis doe dao te zumpe  zumpe (Echt/Gebroek), zuur kijken: zoer kieke (Einighausen, ... ), zoer kieken (Horn), zoer kīēke (Hoensbroek), zoor kieke (Thorn), zuurmoes: zoormoos (Thorn), zuurpruimen: zoerproeme (Brunssum), zurproeme (Heerlen) begin van huilen, pruilen || een mond die men trekt als men pruilt [zie vr.199] [pruilmond, troesmond] [N 85 (1981)] || een pruilmondje trekken || gemok [SGV (1914)], [ZND 01 (1922)] || misnoegd en wrevelig zijn, maar dat niet ronduit zeggen [tornen, mokken, grimmen, pratten, pruilen, grijzen] [N 85 (1981)] || moken, nors en zwijgzaam zijn, ontevredenheid tonen || mokken [SGV (1914)], [ZND 01 (1922)] || mokken, grommelen || mokken, pruilen || mokkend zwijgen || morren || nors kijken, pruilen || pruilen [SGV (1914)] || pruilen [pratte, nen troesmond zette, lippe] [N 10a (1961)] || pruilen, al mokkend duidelijk maken dat men zich verongelijkt voelt || pruilen, de lip laten hangen || pruilen, kwade luim hebben || pruilen, lelijk kijken || pruilen, mokken || pruilen, mokkend zwijgen || pruilen, nasnikken || pruilen, ontevreden zijn || pruilen, onvriendelijk doen || pruilen, zeuren || pruilend zwijgen III-1-4