e-WLD trefwoorden 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

TrefwoordBegrip: dialectopgave (plaats)Toelichting
betalen bekostigen?:   betaale (Beegden), betale (Leuken, ... ), betaole (Oost-Maarland), det is neet te betale (Neer), kan ik neet betale (Venlo), neat betale (Guttecoven), neet betaole (Wolder/Oud-Vroenhoven), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssyteem Veldeke, maar het is gewoon in het Nederlands genoteerd en heb het daarom letterlijk overgenomen (dus niets omgespeld!).  dat kan ich neet betale (Welten), ps. omgespeld volgens Frings.  bətālə (Waterloos), bətōͅlə (Diepenbeek), bətoͅələ (Wintershoven), kan ix nēͅi̯ bəta͂lə (Zichen-Zussen-Bolder), ps. omgespeld volgens Frings. Tussen de "a met een rondje en een punt erboven"staat nog een ~; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen en heb alleen de "a met een rondje en een punt erboven"omgespeld: å.  bəta͂lə (Gelieren/Bret), betalen:   betaale (Guttecoven, ... ), betaale [betā:lə} (Gemmenich), betale (Ell, ... ), betalen (Egchel, ... ), betaole (Maastricht, ... ), betsale (Kerkrade), betààle (Klimmen), betàòlə (Guttecoven), bətaalə (Kapel-in-t-Zand), che mot geld hebbe veur konne te betoalen (Riksingen), de moes geld hebben om te konnen betoalen (Val-Meer), de moes geld hemme eum te koonen betḁlen (Millen), de moes geld hemme vor te betoulen (Rijkhoven), de moos gelch hebbe om te konne betale (Bree), de moos geld hebben om konnen te betalen (Neeroeteren), de moos geld hemmen om te konnen betalen (Meeuwen), de moos geldj hebben om konneŋ te betaleŋ (Bocholt), de moos gelds hebbe om te konne betale (Reppel), de moos gelds huiben veur te koone te betalen (Vucht), de moos gelj hubbe om te koene betale (Maaseik), de moos geljd heben üm kunnen te betalen (Mechelen-aan-de-Maas), de moos geltj ebbə veur kooune te betalə (Eisden), de moos sentən ebbə veur kooune te betalə (Eisden), de moost geld hemmen om konnen te betalen (Meeuwen), de moost geldj hebbe oom te konnen betalen (Bocholt), de mos gelek ebbe vuur te betale (Maaseik), de mos gèld hebbe veur dat kenne te betale (Lanaken), de mos gèld hĕmmen ver konnen te betâôlen (Grote-Spouwen), de mus geld hebben viër te konnen betaolen (Mopertingen), de mus geld heubben om te konnen betoalen (Vlijtingen), de mus gɛld həbbə vər kónnə tə bətóələ (Bilzen), dich moes gèlt hebbə vjer tə betalə (Zichen-Zussen-Bolder), dich moos geld hèbbd om te betale (Opoeteren), dich moos geldj həbben om te koenen betalen (Rotem), dich moos geljt ebbe om te kenne betale (Lanklaar), dich moos gelt hèbe ôôm te kôône betaale (Neeroeteren), dich moos gĕljt ebbe om kenne te betale (Lanklaar), dich mus geld heubben om te konnen betoalen (Vlijtingen), dig moost geld hebbe vier te konne betalen (Gruitrode), dje moet geld hebbe veur te konne betḁlen (Sint-Truiden), dje moet geld hemme vr koene te betaole (Ulbeek), dje moet geld heube om koene te beteale (Jeuk), dje moet geld həbbe vor konne te betőwele (Montenaken), dje moet mer geld həme vər koene te betaole (Hoepertingen), dje moet mer gelt höbben oem te betaolen (Jeuk), dje moet mer gelt höbben om te köne betaolen (Jeuk), dje mot geld hebben vür te koennen betalen (Horpmaal), dje mut sentən həbə vər tə bətoalə (Sint-Truiden), djee mūt geld hebbe om te kùnne betale (Voort), djie moeit gëld hebbe vör kōēenne te betā(e)len (Sint-Lambrechts-Herk), djis moat geld hebbe vər te koene betoale (Nieuwerkerken), djè moetet ge-ld hëbbe vor koëne te betā-le (Wellen), djè mut geld hebbe om konne te betoale (Beverst), djə moət gelt həbbə om koənnə te betaəle (Alken), djə mut seͅntə eͅbə veur tə kunə bətōͅlə (Sint-Truiden), doch mōs geͅldsj həbbə om keͅnnə tə bətālə (Stokkem), doe moos geltj høbbe viëər tə konnə bətaalə (Opitter), du moos geldj hébben om konnen te betalen (Neeroeteren), dze mut gält hebbə vər kûnə tə bətoͅlə (Sint-Truiden), dzi mut gɛlt həbə vər kunə tə bətoͅələ (Heers), dzië moeit senten hemmen vər te betaelen (Sint-Lambrechts-Herk), dzje moet geld hubbe im te koenne betaəle (Hoepertingen), də mos geld habbən vēr tə konnən bətaōlən (Eigenbilzen), də mos gēͅlt həbbə vør konnə tə bətālə (Lanaken), də mōs geͅlt əbən oͅm koͅnən tə bətālən (Leut), də môs gēͅlt həbbə øm kinnə te bətalə (Lanaken), fīr tə betalə mōͅstə cheͅlt heͅbə (Neerglabbeek), ge met geld hemme oem te kunne betāole (Tessenderlo), ge moet geld genøg hemmen om mig te kunnen betalen (Kaulille), ge moet geld hebben om te kunnen betalen (Kerniel, ... ), ge moet geld hebben om te kunnen betaolen (Achel), ge moet geld hemmen om kunnen te betaolen (Achel), ge moet geld hemmen om te konne betalen (Peer, ... ), ge moet geld hemmen om te kunnen betaailen (Hechtel), ge moet geld hemmen om te kunnen betalen (Hamont), ge moet geld hemmen veur te kunnen betalen (Helchteren), ge moet geldj hebben om te konnen betalen (Maaseik), ge moet gelit hemmen om te kunnen betoalen (Hamont), ge moet ze jêst hêmmen om kunnen te betaolen (Lommel), ge moot geldj hebben om konnen te betalen (Opoeteren), ge moot gelt hemme om te konne betale (Ellikom), ge moot gelt hemme vèr te konne betale (Ellikom), ge mot geld hemmen om kunnen te betaolen (Paal), ge mut geld hemme oem te kunne betoale (Tessenderlo), ge mut geld hemme veur te kunne betale (Beringen), ge mut geld hemmen om kunnen te betaolen (Lommel), ge mut geld hemmen um te kunnen betoalen (Lommel), ge mut gèlt hemme veu te kunne betaole (Lommel), geei moet gèld hemmen om te kunne betaolen (Hamont), gelt øbə ym kunə tə bətalə (Mechelen-aan-de-Maas), ger moet geeld heube vjeur konne te betoule (Zichen-Zussen-Bolder), geͅ mut mer geld høbə om tə ky(3)̄ənə btḁlə (Rutten), geͅld moͅste heͅbbə vir tə koͅnne pətoͅlə (Zutendaal), gij moet geld hebben voor kunnen te betalen (Beringen), gè mot geld hebbe om te kunnen betoalen (Kaulille), gə mot geͅld heͅmə um kunə tə bətōͅlə (Beverlo), gə mut cɛntən hɛmmən om tə kùnnən bətōͅlən (Genk), gə mut g(tm)lt hɛmən øm tə kønən bətoͅlən (Overpelt), gə mut geͅlt heͅmmən oͅm tə kønnə bətōͅlən (Hamont), gə mət gɛlt həbən oͅm tə kønən bətalən (Zolder), gə mət gɛlt hɛmən um tə kùnən bətōlən (Tessenderlo), gɛ mut geld hêmmen om tɛ kunnɛn betowwɛlɛn (Lommel), he moos geldj hèllen ôm kônnen te betalen (Neeroeteren), hè moet geld hemmen om kunnen te betaailen (Hechtel), hèj moot geld hemmen veur te kunne betaele (Zolder), je moit geld həbbe om te kanne betoale (Wilderen), je mot geld heubba veur te konna betoala (Tongeren), je môt geld hebbe veur te koone betaôle (Tongeren), jest geld hemmen um te betalen (Kwaadmechelen), jië moet geld həbben vər te koenen betaolen (Sint-Lambrechts-Herk), oe moet geld hemmen um te kunnen betalen (Hechtel), om te koͅnne bet(a)ōͅle moet zje eente hebbe (Sint-Truiden), vir konən tə bətālə (Opglabbeek), zĕ moit geld heͅbben om te konnen betōͅlen (Diepenbeek), zə mot gɛlt hɛbbə vür tə kōnnə bətōͅlə (Sint-Truiden), zə mut chailt høbə før tə kunə bətōͅlə (Borgloon), žə moit gäilt hämən vør tə koinə bətōͅələn (Diepenbeek), (gesubst. ww. o.  bətā.lə (Eys), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssyteem Veldeke, maar het is gewoon in het Nederlands genoteerd en heb het daarom letterlijk overgenomen (dus niets omgespeld!).  betale (Klimmen, ... ), alle twee  dje moet gelt hebbe om te betaole (Sint-Truiden), dich is onbeleefd, minderwaardige personen  ge moot (moos) geljd hēbben ūm te kūnnen betalen (Neeroeteren), geld e sleepend  ge moet geld um te kunnen betoalen (Hamont), je franse uitspraak  je mot geld heubba veur konna te betoala (Tongeren), je zoals de franse je  je moat geld hèbba om te koana betoala (Tongeren), maar weet niets van huidag gebruik  my dunkt: vor tə konə betḁ̄le (Opgrimbie), o = oo korter uitgesproken  doe most geljd hubbe veur konne te betale (Molenbeersel), oe van koene kort  djə mo(ə)t gelt həmə vuer te k(oe)nə bəta(o)ələ (Gutshoven), onduidelijk  ge moot geldj hebben om (vieer) te konnen betalen (Opoeteren), je mut geld hɛbbe veur koene te betoolen (Broekom), sje móit geld heubə veur kooinə tə bətaalə (Tongeren), Opm. dit is hier een algemeen gebruikelijke term!  betalen (Tegelen), ps. omgespeld volgens Frings.  bēͅha͂lə (Zelem), bətalə (Peer), bətau̯lə (Velm), bətālə (Hoeselt, ... ), bətolə (Herk-de-Stad), bətōlə (Niel-bij-St.-Truiden), bətōͅlə (Halen, ... ), bətōͅu̯ələ (Rummen), bətōͅələ (Opheers, ... ), bətōͅəl’n (Diepenbeek), bətoͅələ (Sint-Truiden), bətoͅələn (Hamont), ps. omgespeld volgens Frings. Boven de "# met een punt erboven"en de "hoge u"(resp. omgespeld: ‹ en ?) staat nog een ~; deze combinatieletters zijn niet te maken/om te spellen en heb alleen de "# met een punt erboven"en de "hoge u"omgespeld.  bətōͅ~u̯lə (Kermt), ps. omgespeld volgens Frings. Boven de ‹ staat nog een ´; dit tekentje heb ik niet meegenomen in de omspelling!  bətōͅlə (Ketsingen), ps. omgespeld volgens Frings. Tussen de "a met een rondje en een punt erboven"staat nog een ~; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen en heb alleen de "a met een rondje en een punt erboven"omgespeld: å.  bəta͂lə (Gelieren/Bret), ps. omgespeld volgens IPA.  bətoͅələn (Achel), sch van cheval  dich moost geldsch hèbben om te konnen betlen (Bocholt), ver is dof  dje mut knabben èbbe ver te kunne betale (Hasselt), doe moos gēld hebben vĕr te hainen betale (Moelingen), het zielboek voldoen:   betale (Baarlo), schulden betalen: ps. omgespeld volgens Frings. Tussen de "a met een rondje en een punt erboven"staat nog een ~; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen en heb alleen de "a met een rondje en een punt erboven"omgespeld: å.  bəta͂lə (Gelieren/Bret), verschuldigd zijn:   betaole (Maastricht) III-3-1, III-3-3