e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
karrenspoor aardweg: ārtwē̜x (Blerick), ērtwēx (Helden, ... ), ērtwɛx (Helden), ē̜.rtwē̜.x (Horn), ē̜rtwiǝx (Banholt, ... ), ē̜rtwēx (Tungelroy), ē̜rtwē̜x (Heythuysen), ęrtwēx (Boshoven, ... ), ęrtwęx (Steyl), ɛrtwē̜x (Sevenum), akkerweg: akǝrwiǝx (Weert), binnenweg: benǝwiǝ.x (s-Gravenvoeren), benǝwɛx (Leunen), binnenweg (Mook), bęnǝwē̜.x (Sint-Martens-Voeren, ... ), bosweg: bušwē̜x (Oirsbeek), gelei: gǝlęi̯ (Banholt, ... ), gǝlęi̯ǝ (Sibbe / IJzeren), (mv)  gǝlęi̯ǝr (Margraten), geul: gø̜̄l (Gulpen), holle weg: hǫlǝ wē̜x (Kerkrade), hǭ.lǝ wē̜.x (Sint-Martens-Voeren, ... ), hǭ.lǝ wīǝ.x (s-Gravenvoeren), hǭlǝ wē̜x (Wijlre), hǭlǝ węx (Berg / Terblijt), hǭǝlǝ wɛx (Eys), kargelei: kargǝlęi̯ (Beek, ... ), kargǝlęi̯ǝ (Sibbe / IJzeren), kārgǝlęi̯ (Eys, ... ), karrengelei: karǝgǝlēi̯ (Brunssum), karǝgǝlęi̯ (Merkelbeek, ... ), karǝgǝlęi̯ǝ (Ransdaal), kārǝgǝlęi̯ (Eys), karrenspoor: karšpoǝr (Geleen), karǝspø̜̄r (Meerssen), karǝspōr (America, ... ), karǝspǫu̯r (Wijlre), karǝspǭr (Dieteren, ... ), karǝspǭrǝ (Maastricht), karǝšpōr (Diergaarde, ... ), karǝšpōrǝ (Amby), karǝšpǭrǝ (Brunssum, ... ), kāršpōr (Eygelshoven, ... ), kārǝšpōrǝ (Waubach), kārǝšpǭr (Kerkrade), kārǝžpōrǝ (Vaals), kārǝžpūr (Vaals), kɛrǝspuǝr (Weert), kɛrǝspuǝrǝ (Weert), kɛrǝspōr (Maasniel, ... ), kɛrǝspǭr (Echt, ... ), kɛrǝspǭrǝ (Venlo), kɛrǝšpǭr (Herten, ... ), karrenvoor: kārǝvūr (Kerkrade), karrenweg: karǝwēx (Geleen, ... ), karǝwē̜x (Valkenburg), karǝwęx (Brunssum, ... ), kārǝwɛx (Eys), kɛrǝwēx (Ospel), kɛrǝwē̜x (Echt, ... ), kɛrǝwęx (Haelen, ... ), karspoor: karspoor (Broekhuizen, ... ), karspø̄r (Einighausen), karspø̜̄r (Bemelen), karspōrǝ (Leunen, ... ), karspǭr (Afferden, ... ), karspǭrǝ (Krawinkel), karspǭrǝn (Siebengewald, ... ), karšpø̄r (Gronsveld), karšpø̜̄r (Stein), karšpōr (Buchten, ... ), karšpōrǝ (Nuth, ... ), karšpǭr (Born, ... ), karšpǭrǝ (Guttecoven), kārspou̯rǝn (Velden), kārspōrǝn (Horst), kāršpūr (Sint Geertruid), kāršpǭr (Vijlen), kɛrspōr (Helden, ... ), kɛrspōrǝn (Beringe), kɛrspǭr (Blerick), kɛrspǭrǝ (Blerick, ... ), kɛršpōrǝ (Helden), kɛršpūr (Helden), kɛršpǭr (Baarlo, ... ), karweg: karweg (Venray, ... ), karwē̜x (Arcen, ... ), karwęi̯x (Noorbeek, ... ), karwɛx (Leunen), kārwēx (Horst), kɛrwēx (Helden, ... ), kɛrwē̜x (Baarlo, ... ), landweg: lanjtjwē̜x (Roermond), lantwē̜x (Venlo), lāntwēx (Maastricht), lei: lęi̯ (Banholt, ... ), leis: lęi̯s (Herten), (mv)  lęi̯zǝ (Beegden, ... ), sleuf: (mv)  slø̄vǝ (Venlo), spoor: spǭr (Lottum, ... ), (mv)  špø̜̄r (Nieuwstadt), vaargelei: vā.rgǝlęi̯ (s-Gravenvoeren), vārgǝlęi̯ (Mheer), vārgǝlęi̯ǝ (Noorbeek), vaarleis: vārlē̜i̯s (Kessel), vārlęi̯s (Boshoven, ... ), (mv)  vārlęi̯sǝn (Ospel), vārlęi̯zǝ (Echt, ... ), vārlęi̯zǝr (Putbroek), vaarspoor: vǭrspoǝr (Zonhoven), vaart: vārt (Geleen), vaarweg: vārwɛx (Heerlen), veldpaadje: vɛljtjpē̜tjǝ (Heythuysen), veldweg: vɛljtjwē̜x (Dieteren, ... ), vɛljtjwęx (Beegden, ... ), vɛltwēx (Maastricht, ... ), vɛltwē̜x (Eygelshoven, ... ), vɛltwęi̯x (Gronsveld), vɛltwęx (Berg / Terblijt, ... ), vɛltwɛx (Heerlen), vɛ̄ltwēx (Rothem), vɛ̄ltwē̜x (Mheer), veldweggetje: vɛljtjwē̜xskǝ (Sittard), vɛltwē̜xskǝ (Wijlre), voor: vǭr (Gulpen), (mv)  vuǝrǝ (Eygelshoven, ... ), vōrǝn (Valkenburg), wagenspoor: wāgǝspǭr (Lottum), weg: wēx (Stramproy), zandweg: zanjtjwēx (Kessel), zanjtwē̜x (Roggel), zantwēx (Leuken, ... ), zantwē̜x (Venlo), zantwɛx (Leunen), zāntwē̜x (Heijen) Een niet-verharde weg met geulen die zijn ontstaan door het uitschuren van karwielen. [A 21, 2a; A 21, 2b; N 18, 40; monogr.] I-8