e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
lasteren achter zijn rug kallen: àchter zinne reG kàlle (As), afbreken: aafbraeke (Posterholt), afkraken: aaf krake (Venlo), bekallen: bekalle (Beek, ... ), bəkallə (Schinnen), bəkàllə (Amstenrade, ... ), bekladden: bekladde (Herten (bij Roermond)), eine bekladde (Bree), bekladderen: bekladdere (Maastricht), beklàddere (Sint-Truiden), bekláddere (Swalmen, ... ), bəkladdərə (Maastricht, ... ), Note v.d. invuller: men is ergens over mij aan het kletsen: de oe‰re toeëte mich.  bekladdere (Herten (bij Roermond)), beklappen: beklàppe (Sint-Truiden), bəklàpə (Loksbergen), (h)ië dej. nieks a.ners as z¯n ee.ge famie.ldzje beklappe: hij doet niet anders dan kwaadspreken over zijn eigen familie  beklappe (Hasselt), bekletsen: bekletse (Maastricht), bekletsen (Hoensbroek), beklètse (Maastricht), bəklétsə (Maastricht, ... ), bekopen: bəkoupən (Urmond), belasteren: belastere (Klimmen, ... ), bəlástərə (Epen), beliegen: beleëge (Waubach), bemuilen: bemoele (Eys, ... ), bemoelle (Kerkrade, ... ), bəmŏĕllə (Heerlen), bəm‧ulə (Eys), beschanden: besjantje (Thorn), besmeuren: ēēmes beschmêûre (Schimmert), besmodderen: bəsmòdərə (Loksbergen), bespreken: bespreken (Kesseleik), bestropen: besjtrèùpe (Noorbeek, ... ), bəsjtreupə (Epen), bezeveren: bezeivere (Stein), bezwetsen: bezwetse (Weert), derdoor halen: der deur ha-le (Blitterswijck), derdoor trekken: eemes de door trèkke (Geulle), derdoorhalen: der doeer hale (Weert), door de drek halen: door d⁄n drek haole (Geleen), durch der drek haole (Wijlre), dø.rəx˃ dər dreͅ.k hoͅ.alə (Eys), door de modder halen: (of doore modder haole).  door (de) modder haole (Neer, ... ), door de sijp halen: door d-n siep haole (Geleen), door de slijk halen: door de sliek hoole (Thorn), door də sjlīēk haolə (Reuver), (of doore sjliek haole).  door (de) sjliek haole (Neer, ... ), door de stront halen: door de sjtrôenjd haole (Merkelbeek), door de sjtrônd hôâle (Melick), (of doore strondj haole).  door (de) strondj haole (Neer), door e strondj haole (Neer), door de stront rijten: dōōr də sjtroontj rīētə (Heel), door de stront trekken: door de stjrônd traike (Melick), door de zeik halen: (of doore zeik haole).  door (de) zeik haole (Neer, ... ), door de zeik trekken: iemand dur de zēēk trekke (Venray, ... ), doorrijten: doër riete (Merkelbeek), doorstropen: durgschtreupe (Heerlerbaan/Kaumer), dörchsjtreupə (Heerlen), dø.rəxštrø̄.pə (Eys), doortrekken: (huidige benaming).  doortrekke (Caberg), een doordoen: einen doordoon (Montfort), in opspraak brengen: in ópspraok bringə (Venlo), inbijten: inbîêtə (Schinnen), klappeien: klappeije (Maastricht), klappen: klàppə (Maastricht), klapperen: klapperen (Stein), klasteren: klàstere (As), klatsen: klatsje (Geleen), kletsen: kletse (Maasbree), klètsə (Reuver), kwaadkallen: (van iemand).  koot kalle (Hoeselt), ook materiaal znd 30, 01  kutkal-lə (Vroenhoven), kwaadklappen: koowd klappe (Jeuk), ook materiaal znd 30, 01  koodklappe (Zichen-Zussen-Bolder), kowt klappe (Kuttekoven), kwaadspreken: kaod sprééke (As), kaoët sjprééëkə (Nieuwenhagen), koedschprèke (Eijsden), koetspreeke (Maastricht), kwaod spraeke (Venlo), kwaod spräkə (Montfort), kwaodspraeke (Posterholt), kwaotsjpréékə (Beesel), kwoad sprèke (Meerlo), (huidige benaming).  koed spreke (Caberg), ook materiaal znd 30, 01  koadspreken (Beringen), kootspreke (Sint-Truiden), kootsprèkən (Beverlo), kōadsprêke (Hechtel), kūt sprēkə (Borgloon), ook materiaal znd 30, 01 axt\\r imand zèn\\ r[g  kwoͅai̯d sprèkən (Overpelt), kwaadvertellen: (kood = kwaad).  kood vertellen (Eigenbilzen), kwaadzeggen: ook materiaal znd 30, 01  koatzegge (Duras), kôâdzegge (Opitter), kwaaitongen: ook materiaal znd 30, 01  kooitongen (Rijkhoven), lasteraar: lasteraer (Venlo), lasteren: lastere (Eys, ... ), lasteren (Leopoldsburg), lasterre (Maastricht, ... ), lastĕre (Echt/Gebroek), lasterpraat verkopen: lasterpraot verkoëpe (Oirlo), mchant zijn: mesjant zien (Maastricht), over de straat dragen: euver de straot drage (Hoensbroek), over gen dorp dragen: ūūëvər gən dūrp drāāgə (Nieuwenhagen), quatschen (du.): kwatsche (Vaals), ratelen: rawtelen (Jeuk), rijten: Eme(s) er ferm duurri-jte  ri-jte (As, ... ), roddelen: roddele (Ittervoort, ... ), roddelen (Born, ... ), roddelle (Vlodrop), roddelə (Doenrade, ... ), roddere (Maasbree), roddələ (Kapel-in-t-Zand, ... ), ròddələ (Heerlen, ... ), schaden: sjaaje (Tungelroy), (van iemand).  sjante (Nunhem), schandalen: schandale (Weert), sjandale (Ell, ... ), ook materiaal znd 30, 01  schandale (Weert), schanden: zie ook sjandale  sjanjtje (Heel), semmelen: sèmələ (Loksbergen), slecht maken: schlech make (Amby, ... ), sjlet mache (Vaals), slechte kal vertellen: sjlechte kal vertelle (Gulpen), stoken: sjteuke (Einighausen), steuke (Maastricht), stökə (Roermond), te schande maken: te sjant make (Caberg), verlakken: verlakken (Meijel, ... ), zijn goede naam de straat opbrengen: ziene gooje naom de straot opbringe (Maastricht), ziene gooje naom te grabbel goeie (Maastricht), zwartmaken: eemus zwart make (Sevenum, ... ), iemand zwart maken (Heythuysen), iemand zwârt maake (Venray, ... ), zjwart make (Schinnen), zwart maake (Sevenum, ... ), zwart maakə (Meijel), zwart make (Schimmert, ... ), zwart maken (Eksel), zwjart maakə (Kapel-in-t-Zand), zwàrt māke (As), zwartzette: in ⁄t zwart zette (Schimmert), zwetsen: zjwetse (Nunhem), zwetsen (Meijel) beklappen, kwaadspreken || belasteren || het schenden van iemands goede naam [achterpraat, achterklap, laster] [N 85 (1981)] || iemands goede naam schenden [labbekakken, insteken, bespreken, rabbelen, klapperen, commeren] [N 85 (1981)] || kwaadspreken over iemand || kwaadspreken, roddelen || laster [SGV (1914)], [ZND 01 (1922)] || van iemand kwaadspreken III-1-4