e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q095a plaats=Caberg

Overzicht

Gevonden: 1390

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
betten van een wonde betten: bette (Caberg) lessen: Een wonde betten (lessen, betten). [N 84 (1981)] III-1-2
bevallen bevallen: bevalle (Caberg), een kind krijgen: e kind kriege (Caberg) Bevallen: een kind ter wereld brengen (bevallen, vallen, een kindje krijgen, kinderen winnen, omschudden, kopen). [N 84 (1981)] III-2-2
bevel bevel: bevel (Caberg, ... ), commando: commando (Caberg), commando (<port.): commando (Caberg), order: order (Caberg, ... ) een opdracht waaraan gehoorzaamd moet worden [bevel, beveel, last, orden] [N 85 (1981)] III-1-4, III-3-1
bevelen commanderen: (huidige benaming).  commandeere (Caberg), commanderen (<fr.): (huidige benaming).  commandeere (Caberg), heten: (oude benaming).  heite (Caberg, ... ), verordonneren: (huidige benaming).  verordeneere (Caberg), verordonneren (<fr.): (huidige benaming).  verordeneere (Caberg) iemand nadrukkelijk of met gezag opdragen iets te doen [heten, hieten, ordenen, bestellen, bevelen] [N 85 (1981)] III-1-4, III-3-1
bewerkelijk (zijn) bewerkelijk: bewerrekelik (Caberg) niet eenvoudig wat de bewerking betreft, veel tijd eisend [ruizig] [N 85 (1981)] III-1-4
bezadigd bedaard: bedaard (Caberg), bezadigd: bezadig (Caberg), gemoedelijk: gemoedelik (Caberg), gemoedereerd: gemoedereerd (Caberg) zeer kalm [bezadigd, bedaard, gemoedereerd] [N 85 (1981)] III-1-4
bezig zijn aan het doen zijn: aon ⁄t doen zien (Caberg) werkzaam aan of met iets bezig zijn [bezig, onledig, ollig, doende, gesteld [zijn aan]] [N 85 (1981)] III-1-4
bezoek visite (fr.): visite (Caberg) de personen die op bezoek komen [bezoek, visite, volk] [N 87 (1981)] III-3-1
bezorgd zorgelijk: zörgelek (Caberg) ongerust zijn, vol kommer en zorg zijn (d) [betusseld, betimperd, zorg hebben] [N 85 (1981)] III-1-4
bezwijming flauwte: flawte (Caberg), onmacht: n oonmach (Caberg) Bezwijming: flauwte, onmacht (kwalijkte, kwalijkvaart, zwijm, zwijmel). [N 84 (1981)] III-1-2