e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q004p plaats=Gelieren/Bret

Overzicht

Gevonden: 612
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
eerste opbod inzet: ps. omgespeld volgens Frings.  eͅnzat (Gelieren/Bret) de eerste verkoping i.v.m. een openbare verkoping van onroerende goederen, waarbij bij opbod wordt geboden [den inzet?] [N 21 (1963)] III-3-1
eetlepel paplepel: paplipəl (Gelieren/Bret) lepel, metalen ~; inventarisatie benamingen; betekenis/uitspraak [N 20 (zj)] III-2-1
ekster ekster: Frings  ɛkstər, eͅkstər (Gelieren/Bret) ekster (46 overal bekende zwart-witte vogel met lange flodderstaart; broedt in grote stevige takkennesten hoog in hoge bomen (populieren vaak tam gemaakt [N 09 (1961)] III-4-1
emmer ketel: kēətəl (Gelieren/Bret, ... ), tob: toͅp (Gelieren/Bret, ... ) emmer [ZND 08 (1925)], [ZND 24 (1937)] III-2-1
erf mesthof: meͅstəf (Gelieren/Bret) I-7
etensketeltje marmiet: marmeͅt (Gelieren/Bret) tweelingpannetje (voor soep en aardappelen) om eten naar arbeiders in het veld te brengen (hinkelman) [N 20 (zj)] III-2-1
etensresten greumelen: Syst. Frings  grimələ (Gelieren/Bret) Etensresten, overschotjes (orte?) [N 16 (1962)] III-2-3
europese kanarie chineesje: Frings  ši’neͅkə (Gelieren/Bret) kanarie, Europese ~ (11,5 gelig-bruinig; heel kort bekje, gele stuit; nog niet lang hier op trek; nog zeldzaam; meest in Oost-Brabant; laatste tijd als bastaard * gewone kanarie in kooi; zang stelt niet veel voor, rinkelend [N 09 (1961)] III-4-1
fazant bosfazant: Frings  boͅsfəzant (Gelieren/Bret) fazant (83 bekende jachtvogel; hen bruin en kleiner dan de kleurige haan [N 09 (1961)] III-4-1
feest feest: het feest verliep zonder dat er ee bitje woert gezonge (Gelieren/Bret) Feest: het feest verliep, zonder dat er een lied werd gezongen. [ZND 46 (1946)] III-3-2