e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
knikkerkuiltje bikkelaarskuiltje: bikkelerskuulke (Venray), bikkellots: bikkellots (Leunen), boedel: (= kuiltje).  boedel (Eijsden), boedeltje: Sub hi-jf.  bûdelke (Bree), Sub ki-jke: 2. Syn. bûdelke.  bûdelke (Bree), boel: boe:l (Bocholt), bots: Geh. Asch. Uitsp. boets. (t Daghet in den Oosten XV, 1)  bûits (As), botsje: boe:tske (Bocholt), boetske (Kaulille, ... ), bówtske (As), brats: Grote holte.  braatsch (Meerssen), demke: demke (Mheer), huivenkuil: hūūvəkŏĕl (Eys, ... ), #NAME?  huvekoel (Amstenrade), huivenkuiltje: uuvekuulke (Lutterade), klitskuil: klitschkoel (Geleen), (= kuiltje).  klitschkoel (Lutterade), klitskuiltje: klitskülke (Noorbeek), klitsputje: klitspètje (Eigenbilzen), knikkerkuiltje: knikkerkuuleke (Bisselt), knikkerkuulke (Waubach), knikkertenkuiltje: knikkertekuulke (Tungelroy), kot: koet (Arcen, ... ), kout (Hoepertingen), Nnd. mhd. kûte kuil, R. kuit kuil, Kil. kuten (z.o. *kuiten), Rijnl. Kaute (beim Klickerspiel Kuit zal verwant zijn met kooë.t gat (z. ald. z. ook o. kuiten.  k"et (Hasselt), kotje: kauteke (Eksel), kietsje (Eigenbilzen), kottəkə (Thorn), kuutje (Alken, ... ), kŭŭtje (Kessel), kötje (Heel), kötske (Gronsveld, ... ), kø.təkə (Eksel), køͅtske (Gronsveld), lotje (Born), kots: koe:ts (Bocholt), koetsj (Echt/Gebroek, ... ), Luizer de kogel èns in de kòtsj.  kòtsj (Echt/Gebroek), kotsje: Weer gaon kutsjke stwaote (ook kutje): soort knikkerspel.  kutsjke (Echt/Gebroek), kuil: koel (Epen, ... ), kuil (Paal), kyl (Eys), kuiltje: kaajlke (Bilzen, ... ), keijlke (Veldwezelt), kejlkə (Bree), keulke (Nuth/Aalbeek, ... ), kielke (As, ... ), koel, kuulke (Bocholt), koel, kuûlke (Kaulille), kuelke (Stal), kuilke (Genk, ... ), kuiltje (Kerkhoven, ... ), kuleke (Wanssum), kulke (Hoepertingen, ... ), kulkə (Amby, ... ), kuuleke (Venray), kuulke (Achel, ... ), kuulke veur kölse (Beegden), kuulkə (Heerlen, ... ), kuulsje (Kerkrade), kuultje (Vijlen), kūūlkĕ (Herten (bij Roermond)), kŭlkə (Voerendaal), kŭŭlke (Mheer), kŭŭlkə (Keent), ky(3)̄lkə (Heel, ... ), kylkə (Amstenrade, ... ), kyləkə (Gennep), kàlke (Jeuk), këltje (Vorsen), köulke (Maastricht), køͅjlkə (Maastricht), køͅlkə (Maastricht), kùlke (Hoeselt, ... ), kùlkë (Hoeselt), kùùlke (Gulpen), külke (Arcen, ... ), ɛt kaajlke (Bilzen, ... ), #NAME?  kŭŭlke (Simpelveld), Het spel heet pötje scherre = naar het potje toe vegen.  külke (Horn), kuiltje  køͅlkə (Jeuk), Maastrichts is kuutje.  kuulke (Maasbracht), Sub bikkele.  kuleke (Venray), Sub I. kuil: b) De kienjer maakde zich e kuulke óm te gaon pötjesjerre [knikkerspel].  kuulke (Roermond), Sub klits: Mèt n klits muste klitse, mê de kons oach paor of omp doen, doa wjodde vèèl geklits op de stroat vrigger douw woor dat nog mjèggelk, ver koste op den trotwaar in n slang - e petje of in e keilke klitse.  keilke (Eigenbilzen), Sub kuil.  kølkə (Zonhoven), Sub kùlke roezele: Bij slangsjietë moes zjë probjièrrë oer huif èn hët kùlkë të sjietë: Bij het slangschieten moest je trachten je knikker in het kuiltje te schieten.  kùlkë (Hoeselt), Syn. bûdelke.  ki-jlke (Bree), uu kort  kuulžə (Vaals), Verkleinwoord van koel.  kuulke (Geleen), Verkleinwoord van koele.  kuulžə (Vaals), Weert, Hushoven, Boshoven, Vrakker.  küülke (Weert), Zulle ve kuilke schîe.te of védze: de knikkers in het knikkerputje stuiten: paar wint, onpaar verliest.  kuilke (Zolder), kulsenkuil: kulsekoel (Roggel), kulsenkuiltje: kölsekuulke (Heythuysen), køͅlsəky(3)̄lkə (Swalmen), kulsenputje: kulseputje (Roggel), kölsepoetje (Venlo), køͅlsəpøͅtjə (Venlo), kulskuiltje: køͅlsjky(3)̄lkə (Posterholt), lokje: leukske (Valkenburg), lots: loeds (Horst), loets (Melderslo, ... ), lots (Leunen), lotsje: in ⁄t lötske (Venray), (vero. Met de hak van de schoen of de klomp wordt in de grond een kuiltje gedraaid.  lötske (Venray), malenkuiltje: Sub maal.  in `n maalekuulke of sirkel (Weert), marvelenkuiltje: mervelekuulke (Stevensweert), Knikkerkuiltje.  mervelekuulke (Montfort), moets: mūtsj (Swalmen), mūətsj (Swalmen), 2. Mouche, moesje: schoonheidsvlekje of pronkpleistertje op het gezicht...  moetsj (Swalmen), pot: enne pot (Bemelen), pot (Klimmen, ... ), put: poet (Hout-Blerick, ... ), put (Lauw), putje: `t pùtsjë (Tongeren), petsje (Eigenbilzen), peutje (Wellen), poetje (Arcen, ... ), poutje (Reuver), puitje (Montfort), puteke (Heusden), putje (Eys, ... ), putteke (Leopoldsburg, ... ), pŭtje (Ospel), pètsje (Bilzen), pötje (Meerlo, ... ), pötsje (Kanne, ... ), pötteke (Eksel), pöttəkə (Berg-en-Terblijt), pøͅtjə (Hulsberg, ... ), pøͅtsjə (Geulle), pətje (Jeuk), pətšə (Sibbe/IJzeren), (?t o-tje op den grond).  pötje (Steyl), (gat in den grond).  poetje (Steyl), Dit spel raakt meer en meer uit de mode. Het oude "sjeete"bestaat niet meer. Men speelt nog "noatikke", langs den weg, en "pötsje"op de plaats, dan staan de knikkers binnen een cirkel  pötsje (Sint-Pieter), Sub put. c) Maak gouw e pötje, dan gaon-ver pötjesjerre.  pötje (Roermond), scharkuiltje: sjerkuulke (Haelen), scharputje: Vgl. Maastricht Wb., pag. 365: scharren, c. Knikkerspel, waarbij een handvol knikkers in een kuiltje wordt geschoten; die er uit vliegen bij de schok zijn voor de schieter, die in het kuiltje blijven liggen voor de tegenpartij, of omgekeerd. Dit spel heet ook stoete.  scharputsje (Maastricht), spoorkot: Zie spooërsjietn.  spooërkoet (Diepenbeek), stuikkuiltje: sjtoekkulke (Nuth/Aalbeek), sjtoekkülsje (Kerkrade), sjtokkuulke (Nieuwstadt) 1. Knikkerkuiltje. || 1. Kuiltje in de grond bij t knikkeren. || 2. Het holletje in de grond bij het knikkerspel. || 2. Ondiep kuiltje bij knikkerespel. || [(Knikker)kuiltje]. || [Het holletje in de grond bij het knikkerspel]. || [Knikker]kuiltje. || [Knikkerkuiltje]. || [Kuiltje bij knikkerspel]. || benamingen in het knikkerspel [SGV (1914)] || Een holletje in de grond, door de kinderen gebruikt bij het knikkeren? [DC 21 (1952)] || Gaatje bij knikkeren. || het holletje in de grond bij t knikkeren [kuil, kuiltje, putje, O, demke] [N 112 (2006)], [N 88 (1982)] || Het holletje in de grond bij t knikkeren [kuil, kuiltje, putje, O, demke]. [N 88 (1982)] || Hoe worden (werden) de verschillende knikkerspelen genoemd? [N R (1968)] || Knikkerkuiltje. || Knikkers in een kuiltje gooien [stoeken, stuiten]. [N 88 (1982)] || Knikkerspel. || Kuil(tje). || Kuil. || Kuiltje [bij het slang knikkeren]. || Kuiltje [in het knikkerspel]. || Kuiltje bij knikkerspel. || Kuiltje in de grond, waar gesjtoek werd. || Kuiltje in den grond dienende om met huiven of knikkers te spelen. || Kuiltje voor het knikkerspel. || Kuiltje, knikkerputje. || Kuiltje. || Kuiltje: holletje in de grond bij het knikkeren. || Kuit2 (kuil): Kuiltje met de kleine knikkers, die men er met de dikke *kuitknikker (z. ald.) moest proberen uit te schieten. || n Kuiltje in het knikkerspel. || Putje: [kuiltje bij knikkerspel]. || Putje: kuiltje bij het knikkeren. || Uitholling in de grond waarin men bij het knikkerspel de knikkers moet zien te deponeren. III-3-2